پینار ٢٩ بهمن ٩۵

مطمئن هستین این جمله از سهراب سپهری است؟

سامان اندی ٢٩ بهمن ٩۵

storm ٢٩ بهمن ٩۵

چقدر زیبا دوستان بهش فکر کنید

عضو چت اورداپ
مصطفی21
مصطفی21
چت اورداپ
قراریمی غم آلیبدی..................
تاریخ عضویت: 1 دي 91
تولد: 1 مهر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (فیزیک)
عضو تأیید شده
مصطفی21
موزیک مورد علاقه مصطفی21


تشکر و قدردانی رسمی مصطفی21

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 4 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی مصطفی21

تصاویر ارسال شده مصطفی21