لیانا1727

موفق خواهم شد... نه فورا... ولی حتما..!

چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٨ دقیقه قبل


چت اورداپ


دوستان ببخشید
علیییی ١ دقیقه قبل

یه خروحشیم که اصولا جفتک میندازم

parnya ١ دقیقه قبل

سینا4 ٢ دقیقه قبل

اره 13 اذرم

لیانا1727 ٣ دقیقه قبل

سینا

maryam p r ٣ دقیقه قبل

یه پرنسسم که معتاد شدم سینا تو هم ۱۳ آذری؟

سینا4 ۵ دقیقه قبل

من پرنسس نیستم اولا دوما معتاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢ ساعت قبل


چت اورداپ

آنا67 ١٣ دقیقه قبل

لیانا1727 ١۴ دقیقه قبل

الناز بانوجان پرنیاجان

parnya ٢ ساعت قبل

بانوی دی ٢ ساعت قبل

لیانا الناز

الناز33 ٢ ساعت قبل

همیسه رو قضاوتایی ک در موردتون میشه فکر کنین .. اگه درست بود، درصورت نیاز تعییرش بدین در جهت خوب شدن.. .. اگه بد بود عکس العملتون چیزی نباشه جز سکوت.. چون قضاوت ناحق کار افراد مریضه و قضاوتشون نشان شخصیتشون و دیدشون ب دنیاس

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

لیانا1727 ٢ ساعت قبل

هیلیا

هیلیا78 ١٩ ساعت قبل

لیانا1727 ٢٠ ساعت قبل

وحید یاسی جان پرنیاجان

parnya ٢٣ ساعت قبل

این با من بوده

yasi banoo ٢٣ ساعت قبل

♥وحید♥ ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


دلمه
لیانا1727 ٢ ساعت قبل

ارفین ١٧ ساعت قبل

اسحاقی بیا این هم دلمه

رزمریم ١٨ ساعت قبل

فک کنم ازدیروزتاالان بیرون بوده کپک زده....

محمد ونگر ١٨ ساعت قبل

بردارید بخورید دیگه چرا تعارف میکنید. روم نمیشه چیه آخه!!!!!

سامان اندی ١٨ ساعت قبل

چه خوش بو

سینا4 ١٨ ساعت قبل

بیا کی دلمه میخواست اینم دلمه

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

لیانا1727 ٢ ارديبهشت ٩۶

ممنون بازت نظراتتون

دختر شوخ ٣١ فروردين ٩۶

♥وحید♥ ٣١ فروردين ٩۶

پناه بردنمون چه سود وقتی شیطان بنده پاک خداست در مقابل ما

دلآرام 77 ٣١ فروردين ٩۶

دیکتاتور متواضع ٣١ فروردين ٩۶

ترسناکه واقعا

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

دوستان

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢۵ فروردين ٩۶


چت اورداپدوستان بفرمایید
ارفین ٣١ فروردين ٩۶

اینو الان تو خوردی تبدی هم شده به فضولات خجالت نمی کشی میگی بفرما

دیکتاتور متواضع ٣١ فروردين ٩۶

از بالا شبیه سوسک بود یه ساعته دارم زوم میکنم

لیانا1727 ٢۶ فروردين ٩۶

ارش تف کن

*ارش* ٢۶ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢۶ فروردين ٩۶

پرنیا ارش

*ارش* ٢۶ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٣١ فروردين ٩۶


چت اورداپ


♥وحید♥ ٣١ فروردين ٩۶

دختر شوخ

دختر شوخ ٣١ فروردين ٩۶

اتفقا به نظر من ادم اگه حس می کنه واقعا کسی بهش حسادت می کنه نباید جلوی اون خیلی شادی، موفقیت و چیزی که اون بهش حسادت می کنرو یادآوری کنه

reza 7 ٣١ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٣١ فروردين ٩۶

مسود خودکار چن رنگ دوستان

آنا67 ٣١ فروردين ٩۶

maryam p r ٣١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢۶ فروردين ٩۶


چت اورداپ

منو دوستمو و سیب زمینی سرخ کرده..
دلآرام 77 ٣١ فروردين ٩۶

هیچ دختری نیس ک سیب زمینی سرخ کرده با سس تندو پس بزنه

دیکتاتور متواضع ٣١ فروردين ٩۶

نگاه کردن به دست زن مسلمان توسط مرد مسلمان امری ناروا و گناه کبیره محسوب میشود .

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

ارش من اصلا صورتم جوش نمیزنه

*ارش* ٢٨ فروردين ٩۶

خخخخ جوش میزنی کم چربی بخور زشت

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

هیلدا یخ زده از سرما؟؟!! تازه از تو روغن سرخ درش اورده بودما دخترشوخ ممنون عزیزم

دختر شوخ ٢٨ فروردين ٩۶

خاطره ی سیب زمینی سرخ کرده همیشه زنده میمونه خیلی ام خوب کردین عکسشو گذاشتین

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ۶ فروردين ٩۶


چت اورداپ

لیانا1727 ٢۴ فروردين ٩۶

grand mother ٢۴ فروردين ٩۶

لایک

هستی1 ٢۴ فروردين ٩۶

باران099 ٢۴ فروردين ٩۶

مریمm ٧ فروردين ٩۶

grand mother ٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ


آدرس اتلیه رو میخوام
هیلیا78 ٣١ فروردين ٩۶

سینا4 ٣١ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢٩ فروردين ٩۶

غزل19 ٢٩ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٩ فروردين ٩۶

کامی سیتی ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

سینا4 ٣١ فروردين ٩۶

المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶

grand mother ٢٩ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

چاومه س ٢٨ فروردين ٩۶

فشفشه1 ٢٨ فروردين ٩۶

شرايط منو ميگه که

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

سینا4 ٣١ فروردين ٩۶

مسعود35 ٢٩ فروردين ٩۶

مدادرنگی

المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶

grand mother ٢٩ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

امیر 464 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٣٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ


خیلی باحاله ها
سینا4 ٣١ فروردين ٩۶

حدیث ناناز ٣١ فروردين ٩۶

ترسناکه چطوری لیانامون؟

کامی سیتی ٣١ فروردين ٩۶

boghz eshgh ٣١ فروردين ٩۶

reza 7 ٣٠ فروردين ٩۶

یا امام زاده بیژن

فاطمه 1375 ٣٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٣٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ


لیانا1727 ٣٠ فروردين ٩۶

یاسمن جان

yasaman2222 ٣٠ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٣٠ فروردين ٩۶

ممنون رضاجان

reza 7 ٣٠ فروردين ٩۶

از هزاران یک نفر اهل دل است،مابقی تندیسی از آب و گل است....لیانا جان

لیانا1727 ٣٠ فروردين ٩۶

ماشاالله اقابهنام چن تا یوزر داری؟!

دیکتاتور متواضع ٣٠ فروردين ٩۶

مای نیم ایز بهنام

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ

فاطمه 1375 ٣٠ فروردين ٩۶

به به هنگیدم

نرگس23 ٣٠ فروردين ٩۶

واااااو چ قشنگ

banoo_18 ٣٠ فروردين ٩۶

واااااای وااااای چ باحاااال

لیانا1727 ٢٩ فروردين ٩۶

مسود اوهوم

مسعود35 ٢٩ فروردين ٩۶

جالبه

لیانا1727 ٢٩ فروردين ٩۶

دوستان یادم رف زیرش بنویسم این یه فرش سه بعدیه جرات دارین بشینین روش

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺳـــــﻂ ﭘﯿﺸــــﺎﻧـــﯽ ﺍﺕ
ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ ﻗﺒﻠـــــﻪ ﮔــﺎﻩ ﻟﺒـﻬــﺎﯼ ﻣــــــﻦ
ﺑـــــــﻮﺳﻪ ﻫــﺎﯾـــــﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﺟــﺎ ﺣﻮﺍﻟـــــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـــــﻢ....
لیانا1727 ٢٩ فروردين ٩۶

عسل جان عابد کامی سیتی

کامی سیتی ٢٨ فروردين ٩۶

عابد111 ٢٨ فروردين ٩۶

asal24 ٢٨ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢٨ فروردين ٩۶

ستاره جان

ستاره خانوم ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

لیانا1727 ٢٩ فروردين ٩۶

مسود باران

الناز33 ٢٩ فروردين ٩۶

مسعود35 ٢٩ فروردين ٩۶

مداد رنگی

باران099 ٢٩ فروردين ٩۶

حقیقتو گفته عزیزم

حامد زنجان ٢٩ فروردين ٩۶

غزل19 ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٣ فروردين ٩۶


چت اورداپ


داداشم
لیانا1727 ٢٧ فروردين ٩۶

هستی جونم

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

چنار اوبخورمم ابجی تشکر من هله هوله نمیخورم ابجی

چنار ٢٧ فروردين ٩۶

این وروجک داداش این لیاناس..یک هفت خطیه که نگو..از من بهت نصیحت این پسرو به دامادی بئذیریی باید منتظر هوووها هم باشی

لیانا1727 ٢٧ فروردين ٩۶

چنار اصلا شما؟؟!! هستی جونم بخورچنارو

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

چنار کاری به عکس داماد ایندم نداشت باش ...قولشو از الیانا گرفتم برا دختر ایندمم.گفتن درایند دیگه شوهری نیست

چنار ٢٧ فروردين ٩۶

عچقت بودم که الان تو قبرستونی بودم..خوب عچقت نباشم همون پسر مردم راضیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ

لیانا1727 ٢٧ فروردين ٩۶

ارش تو فداش شی پررو

آفتاب مهتاب ٢٧ فروردين ٩۶

ای جونم ماشالله خداازچشمای بددورش کنه

مجید گرگان@ ٢٧ فروردين ٩۶

ماشالا

لیلیوم ٢٧ فروردين ٩۶

ای جووونم چشاشو .خدا حفظش کنه

*ارش* ٢٧ فروردين ٩۶

جووووووون لیانا فداش

المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیانا1727
لیانا1727 از خراسان رضوی ٢۴ فروردين ٩۶


چت اورداپ


رضا ر077 ٢۶ فروردين ٩۶

لیانا1727 ٢۴ فروردين ٩۶

روحشون شاد مسعود

مسعود35 ٢۴ فروردين ٩۶

و پنجشنبه آخرین روز انتظار برای مردی ست که تمام روزها را به هم بافته تا رویای شیرین آمدن یار را در صورت خود نقاشی کند روحت شاد میترام

لیانا1727 ٢۴ فروردين ٩۶

اومدم

*ارش* ٢۴ فروردين ٩۶

خب بیا دگ

لیانا1727 ٢۴ فروردين ٩۶

شاه امید مستی یاسی جان ارش یه مدت نتونستم بیام

عضو چت اورداپ
لیانا1727
لیانا1727
چت اورداپ
موفق خواهم شد... نه فورا... ولی حتما..!
تاریخ عضویت: 19 خرداد 95
تولد: 22 اسفند
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
لیانا1727
موزیک مورد علاقه لیانا1727


تشکر و قدردانی رسمی لیانا1727

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 اسفند 95

★☆●○•°برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است. این باشکوه ترین، بر شما مبارک باد . . .★☆●○•° زاد روزت مبارک لیانا خانم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 25 آذر 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت مشارکت بالا وپرشور درپاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آذر 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت مشارکت بالا وپرشور درپاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تشکر و قدر دانی رسمی لیانا1727

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 شهريور 95

لیانا1727از فعالیت مفید شما در سایت متشکریم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 تير 95

تشکر دوست عزیز بابت شناساندن لهجه اصیل مشهدی و فعالیت مفید در سایت

تصاویر ارسال شده لیانا1727