آشناا

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ ساعت قبل
یارو بازنش میرن مسافرت!!!!
شب میشه و چادر میزنن!!!
یارو نصف شب زنش رو بیدار میکنه!!!


زنه میگه: خیر باشه؟
یارو میگه: تو آسمون چی میبینی؟
زنه میگه: ماه وستاره!!!!
یارو میگه: معنیش چیه؟
زنه میگه: معنیش عشق و عاطفه و محبتست!!

یارو میگه: عزیزم دقت کن!!!!!
چادر رو دزدیدن!!
نسترن ١۵ ساعت قبل

el-na ١۶ ساعت قبل

بهنیا ١۶ ساعت قبل

یاد جواطی افتادم

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ ساعت قبل
شکسپیر میگه:یا به اندازه تلاشت ارزو کن یا به اندازه ارزویت تلاش کنترجمه:توکه نمیتونی غلطی بکنی غلط میکنی غلط اضافه بکنی
کلنل ١۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ ساعت قبل
گفتگوي دو خانم با هم در چند سال آينده...

اولي: پارسال شوهرم قول داده بود ماشيني رو که ميخوام برام بخره، بالاخره امروز خريدش.

دومي: واااااااااااااي عزيرزززم مگه تو هنوووووز شوهر پارساليت رو داري؟؟؟
کلنل ١۶ ساعت قبل

الناز33 ١۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
حرفی ک دخترا هنگام رو ب رو شدن با سوالات امتحان ب ترتيب تو ذهنشون مياد؛


1- اه ماشين حساب ندارم شايد دقيق درنياد
2- ايول اينم بلدم
3- اينو بذارم اخری وقتمو نگيره
4- جانمی اينم بلدم
5- وای همون ک ميخواستم

اما آقا پسر ها؛


1- ای بوقققققق.. اينو از کجات دراوردی!!
2- ای تو روحت اين ما ک نخونديم فکر کنم مال سال بعده
3- بی شرف چرا انقدر سوالات سخت اوردی؟
4- بی پدر با این سوالات
5- واسا اينو بنويسم فکنم بلدمش
6- کسی هم نيست تقلب کنم
maryam p r ٢٠ ساعت قبل

♥وحید♥ ٢١ ساعت قبل

پسر بوقققققق ندیده خک بر سر بوقققققققققققققق کنم

فاطمه123 ٢١ ساعت قبل

پسرک معتاد ٢١ ساعت قبل

الناز33 ٢١ ساعت قبل

لیدا30 ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
ﺩﻭﻧﻔﺭً ﻛﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺭﯾﯿﯿﯿﯿﯿﺪﻥ ﺗﻮﻭ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ :


" ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ "


ﯾﮑﯿﺶ ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻫﺎﻭﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺍﻣﯿﺮ ﺗﺘﻠﻮ
فاطمه123 ٢١ ساعت قبل

الناز33 ٢١ ساعت قبل

تینا2020 ٢٣ ساعت قبل

♥وحید♥ ٢٣ ساعت قبل

بهنیا ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
توشهربازی جیغ میزدم.یاروگفت چته؟


گفتم همه میان شهربازی جیغ میزنن دیگه. گفت آره ولی نه وقتی رو چمنا نشسته باشن.
parnya ٢١ ساعت قبل

الناز33 ٢١ ساعت قبل

elena7 ٢٣ ساعت قبل

hana110 ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا


چت اورداپ

‏عکسهای بالا : رد حیوانات…
عکس پایین : رد انسان…

اشرف مخلوقات بودن
پیش کشمان...
انسان بمانیم
هنر کرده ایم...!!!
الناز33 ٢١ ساعت قبل

آشناا ٢٣ ساعت قبل

مسعود35 ٢٣ ساعت قبل

انسانم آرزو ست

eman1 ٢٣ ساعت قبل

ای بابا داداش آدم و آشغالش

مستی44 ٢٣ ساعت قبل

maryam p r دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻦ؟
- ﻧﻪ.
ﺧﺎﻧﻮﻣﺘﻮﻧﻦ؟
- ﻧﻪ.
ﺍﺻﻼ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟ !
- ﻧﻪ !
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻦ ! ﮐﺎﺵ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻦ ! ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ
ﻣﯿﺸﻪ !!
" ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ، ﻃﺮﺡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
بهنیا ٢٣ ساعت قبل

♥وحید♥ ٢٣ ساعت قبل

خوشحالم میبینمت اشناا

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
در اعتراض به اقدامات عربستان

باید درس عربی رو حذف کنن

تازه ریاضی هم باید حذف بشه

چون ریاض پایتخت عربستانه

اگه ارتباطی بین عربستان و درسهای

دیگه هم پیدا کردم خبر میدم
maryam p r ٢٣ ساعت قبل

موافقم

هستی1 ٢٣ ساعت قبل

لیدا30 ٢٣ ساعت قبل

زحمتتون نشه یوقت

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ

ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟


ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ
eman1 ٢٣ ساعت قبل

از سرنوشت خدمه پرواز اطلاعی در دست دارین

maryam p r ٢٣ ساعت قبل

لیدا30 ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢٣ ساعت قبل
یه ساعت خودمو تو آیینه نبینم دلم واس خودم تنگ میشه

موندم شما چی میکشید وقتی نیستم
sayna78 ٢٣ ساعت قبل

همون.....نمیدونی که ... ............................

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ٢۴ ساعت قبل
درود بر تمام عزیزان
آشناا ٢٣ ساعت قبل

شیداا123 ٢٣ ساعت قبل

مسعود35 ٢٣ ساعت قبل

دروود علیکم عزیز، خوش اومدی

maryam p r ٢٣ ساعت قبل

سلام

sayna78 ٢۴ ساعت قبل

درود بر شما........

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۵ مرداد ٩۶
یه سوال ازتون میپرسم صادقانه جواب بدیناگه قرارباشه بین پورشه وهمسرتون یکی روانتخاب کنین
دوس دارین پورشه تون چه رنگی باشه؟!
مهسا-فایر ٢٩ مرداد ٩۶

همسلم

اسیر سرنوشت ٢٩ مرداد ٩۶

maryam p r ٢٩ مرداد ٩۶

نظرم عوض شد قرمز باشه

الناز33 ١۶ مرداد ٩۶

مسعود

مهسا77 ١۵ مرداد ٩۶

مسعود35 ١۵ مرداد ٩۶

قارمیز جیگرکی

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
کودک درون آيت الله جنتي ...
به علت کهولت سن در گذشت .
maryam p r ٢٩ مرداد ٩۶

سحر1360 ١٨ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
‏حضرت یعقوب از ندیدن یوسف نابینا شد،
مادربزرگِ من از بس که تکرارش رو از آی فیلم دید کور شد
♥وحید♥ ٢٨ مرداد ٩۶

تامل برانگیزه همینه که میگن تلویزیون حرام است چشو کور میکنه..کلید اسرار این قسمت سلامتی

sayna78 ٢٨ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
پسره پست گذاشته بود دنيا اگ مردونگي سرش ميشد اسمش دخترونه نبود


دختره زيرش کامنت گذاشته بود شما جهان صداش کن ببين فرقي ب حالت ميکنه عنتر !
مهسا77 ٢٨ مرداد ٩۶

اسم فامیل ٢٣ مرداد ٩۶

setare00 ٢٣ مرداد ٩۶

الناز33 ٢٣ مرداد ٩۶

maryam p r ٢٣ مرداد ٩۶

لیلیوم ١۶ مرداد ٩۶

خوب بود جوابش

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
انقد بدم میاد وقتی دارم با آهنگ میخونم...


خواننده اشتباه میخونه
الناز33 ٢۶ مرداد ٩۶

اشنا غیبتت طولانی شد کجاهایی گل

مهسا77 ٢۶ مرداد ٩۶

سیما 80 ٢٣ مرداد ٩۶

اسم فامیل ٢٣ مرداد ٩۶

آوااااای بهار ٢٣ مرداد ٩۶

maryam p r ٢٣ مرداد ٩۶

منم

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۵ مرداد ٩۶
حیف نون میره سربازی تو آموزشی بهش میگن اگه 3 تا دشمن اومدن سمتت چه میکنی؟


گفت پدرشونو در میارم.

گفتن اگه 4 تا بیان چطور!؟
گفت آسفالتشون میکنم.

گفتن اگه 5 تا بیان و تو فقط 5تا تیر داشته باشی چی!؟
گفت میزنم لهشون میکنم.

گفتن آفرین به شجاعتت.
گفتن حالا اگه 70 نفرو 3تا هواپیما و 5تا تانک بیان چی؟


گفت شلوارمو در میارم میرینم تو یگانی که غیر من کسیو نداره
مریم80 ١۶ مرداد ٩۶

راس گفته بیچاره

سامان اندی ١۶ مرداد ٩۶

sayna78 ١۵ مرداد ٩۶

ای خدا دلممممممممممممممممممممم

parnya ١۵ مرداد ٩۶

وای الناز آرومتر

الناز33 ١۵ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
‏دوران دانشجویی پنجاه جور تیپ و قیافه عوض کردم هیچکی پا نداد،

فهمیدم به تیپ و قیافه نیست
البته اینم که با پیکان وانت میرفتم دانشگاه تاثیر داشت
الناز33 ١۶ مرداد ٩۶

آوااااای بهار ١۶ مرداد ٩۶

وانتو همه جامیبردیعنی

مسعود35 ١۶ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آشناا
آشناا از خراسان شمالی ١۶ مرداد ٩۶
از این خنده ها براتون آرزو میکنم


چت اورداپ

تا درودی دیگر بدرود
الناز33 ١۶ مرداد ٩۶

خیلی جالبه همچنین از این خنده ها برا خودت اشنا

لیلیوم ١۶ مرداد ٩۶

چ باحال .همچنین

hana110 ١۶ مرداد ٩۶

مهسا77 ١۶ مرداد ٩۶

.....گلل....

عضو چت اورداپ
آشناا
آشناا
چت اورداپ
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
تاریخ عضویت: 1 خرداد 91
تولد: 15 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار
167,979 ثانیه، حضور
عضو ویژه
آشناا
گیاهان داروی
مثبت اندیشی
موزیک مورد علاقه آشناا


تشکر و قدردانی رسمی آشناا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 تير 96

خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم.. اشنا تشکر از حضورت و همکاریت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 اسفند 95

از ایجاد محیطی شاد در پاتوق صمیمانه از شما متشکریم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 28 خرداد 95

ممنون دوست عزیز بابت حضور مجددتون موفق باشی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 دي 94

یاد باد یاد دوستان اورداپی هرجا هستن موفق باشن

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 4 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی آشناا

تصاویر ارسال شده آشناا