کامران36
کامران36
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 16 دي 96
تولد: 1 خرداد
محل زندگی:بوشهر
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (دبیر)
عضو تأیید شده
کامران36
آخرین حضور: 16 دي 96
موزیک مورد علاقه کامران36


تشکر و قدردانی رسمی کامران36

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کامران36