آفتاب مهتاب

چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۵ ارديبهشت ٩۶
دوست داشتن به حرف نیست
به وقتیه که برات میزاره
به ارزشیه که برات قائل میشه
به اعتمادی که بهت داره
به دلگرمیه که بهت میده
دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشوباتوپرکنه
اینه که بخاطرتو
جاخالی پرکنه
الناز33 ٧ خرداد ٩۶

کامی سیتی ۶ ارديبهشت ٩۶

دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشوباتوپرکنه اینه که بخاطرتو جاخالی پرکنه

آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

ممنون سینا4

سینا4 ۶ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۵ ارديبهشت ٩۶
این روزاداریم به دست هم
پیرمیشیم
نه به پای هم
باران خانومی123 ١۴ ارديبهشت ٩۶

پیر شدم واقعا

آفتاب مهتاب ١۴ ارديبهشت ٩۶

ممنوپرنیاجون مرسی داداش سامان خواهش مهساجون ممنون اقارضا

رضا210 ١٢ ارديبهشت ٩۶

لایک می دهیم

مهسا77 ١٠ ارديبهشت ٩۶

افرین عالی بودمرسی از پست زیبات

سامان اندی ٨ ارديبهشت ٩۶

parnya ٨ ارديبهشت ٩۶

درسته

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۶ ارديبهشت ٩۶
زندگی خوبه واسه قویاش
زندگی کن
بخند
قوی باش
♥وحید♥ ١١ ارديبهشت ٩۶

زندگی برای ضعیفاشم خوب فقط لازم در حد خودمون توقع داشته باشیم

باران099 ١١ ارديبهشت ٩۶

ما که قوی نیستیم

رزمریم ١١ ارديبهشت ٩۶

ممنون،

آفتاب مهتاب ١١ ارديبهشت ٩۶

ممنون ابجی که سرزدی

الناز33 ١١ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

ممنون سینا ممنون عسلی ممنون کامی حتمازیادی دمبل زدی وجیدخخخ ای گفتی عاطفهخخ افرین اقرارکردی وحید

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۶ ارديبهشت ٩۶
دیگه
نمی خوام
هیچکسی
توخلوتم
پابذاره
مثل تو
عاشقم کنه
بعدش منو
جابزاره
هستی1 ٨ ارديبهشت ٩۶

.

رضا210 ٨ ارديبهشت ٩۶

حتی خود خود خود خدا

آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

کامی عاطفه

atefeh ۶ ارديبهشت ٩۶

کامی سیتی ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۵ ارديبهشت ٩۶
اعتمادنکن
من کردم
حال نداد
آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

صبرکن عاطفه درسته کامی بعضی اعتمادهادست خودادم نیست هان پرپریک

پرپریک ۵ ارديبهشت ٩۶

دشتی

کامی سیتی ۵ ارديبهشت ٩۶

اعتماد اشتباهه نباید به هرکسی اعتماد کرد

atefeh ۵ ارديبهشت ٩۶

کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آفتاب مهتاب ۵ ارديبهشت ٩۶

ایشالله گیرمی ادابجی گلی

atefeh ۵ ارديبهشت ٩۶

هنوز ک کسی نیست ولی امیدوارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۵ ارديبهشت ٩۶
اگه به یه نفرقول دادی باهاش بمونی....
دیگه حق نداری چراغ امیددلشوخاموش کنی...
روحرفت باش وعاشق باش...
مطمئن باش دنیاشوبه پات میریزه....
مسعود35 ۵ ارديبهشت ٩۶

atefeh ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۴ ارديبهشت ٩۶
اگردنبال همسرپاکیزه می گردی...
فقط پاک بمون...
راه دیگری وجودندارد...
سوره مبارکه نور،آیه بیست وششم
atefeh ۵ ارديبهشت ٩۶

لیدا 28 ۵ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۵ ارديبهشت ٩۶

سامان باران هستی جونم

هستی1 ۵ ارديبهشت ٩۶

باران099 ۵ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۴ ارديبهشت ٩۶
ازسیلی خوردن درکوچه های مدینه سخت ترنیست...
تحمل می کنم...
سختی پوشیدنش درروزهای گرم تابستان را...
دست وپاگیریش را...
خاکی شدنش را...
طعنه شنیدنهایش را...
فقط به عشق شمابانو...
سختی های چادرسرکردن من...
ازسیلی خوردن درکوچه های مدینه که سخت نیست...
لیدا 28 ۵ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۵ ارديبهشت ٩۶

مرسی وحید

♥وحید♥ ۵ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۵ ارديبهشت ٩۶

ممنون سامان اندی

سامان اندی ۵ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۴ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۵ ارديبهشت ٩۶
خیلی هاخواستندنباشیم اماهنوزهم هستیم وهنوزتاآخرایستاده ایم
عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۴ ارديبهشت ٩۶
دیوونه کربلاتم ازبچگی مبتلاتم***
سینه زن روضه هاتممدیون چشاتم***
وقتی شبهابیقرارمسرروتربت بزارم***
توروبه یادمی ارمدلبرودلدارم***
همه ی عشق ماعطرسینه زنات***
قربون پرچم حرم کربلات برم***
آفتاب مهتاب ۴ ارديبهشت ٩۶

ممنون الناکه سرزدی

النا 2020 ۴ ارديبهشت ٩۶

قربون پرچم حرم کربلات

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ۴ ارديبهشت ٩۶
ازیه جایی به بعدسلفی گرفتن مدشد...
دیگه عکسادوتایی نیست....
آدمهاتنهاییاشونوقابمی گیرن
منوتنهایی،همین الان یهویی......
آفتاب مهتاب ۴ ارديبهشت ٩۶

ممنون کامی سیتی اگه داشته باشم الناز مرسی داداش سامان ممنون مستی ممنونیاسمن

yasaman2222 ۴ ارديبهشت ٩۶

مستی44 ۴ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ۴ ارديبهشت ٩۶

الناز33 ۴ ارديبهشت ٩۶

هوای همو داشته باشیم

کامی سیتی ۴ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٣ ارديبهشت ٩۶
آبنباتی گوشه دهانت بگذار
خوش عطروخوش طعم
ازمزه شیرینش لذت ببر
وبگو
بی خیال آدمهای که درزندگی
کامم راتلخ می کنند..
سامان اندی ۴ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۴ ارديبهشت ٩۶

ممنون الناز ممنون آنا

آنا67 ۴ ارديبهشت ٩۶

الناز33 ۴ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۴ ارديبهشت ٩۶

مرسی بانوی دی

بانوی دی ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٣ ارديبهشت ٩۶
تاحالاشده انقدرگریه کنی که اشکات داغ بشن...
طوری ک حس کنی که داره صورتت میسوزه
maryam p r ٣ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

تیرانداز المیرا چشم هیلدا اهومالهی وحید7833

♥وحید♥ ٣ ارديبهشت ٩۶

نه متاسفانه..ولی یجوری گریه کردم که اشکام نیومده

7833 ٣ ارديبهشت ٩۶

فک نکنم همچین چیزی باشه...شاید ازفرط گریه تنش داشتی یا تب فک کردی اشکات داغه

هیلدا 2004 ٣ ارديبهشت ٩۶

اب بدنت کمه که اشکات داغه یه لیوان اب بخوره سرد میشه تا صبح گریه کن

المیرا-77 ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٣ ارديبهشت ٩۶
بی رحمانه ترین این است که واردزندگی کسی شوی..!
وابسته اش کنی وبعدازمدتی
انقدرزندگیش راخالی کنی که یک عمرباخاطرات بمیرد...!
هیچ چیزبدترازقتل احساس نیست.
آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

پرنیا مستی تیرانداز

تیرانداز1 ٣ ارديبهشت ٩۶

مستی44 ٣ ارديبهشت ٩۶

parnya ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٢ ارديبهشت ٩۶
گاهی اوقات بهتره تنهاباشی چون کسی نمیتونه بهت آسیب برسونه
آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

توکه تاج سرمی هستی جونم توبعضی مواقع نه لیلیوم جان

لیلیوم ٣ ارديبهشت ٩۶

خود تنهایی آسیب زننده ست

هستی1 ٣ ارديبهشت ٩۶

افتاب من هستم تو نیستی

آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

مرسی هستی جونم توکجایی دخترپیدات نیست مرسی مریم

maryam p r ٣ ارديبهشت ٩۶

هستی1 ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٢ ارديبهشت ٩۶
من حوصلم سررفت بیاین زیراین پست بحرفیم
آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

هرحرفی امیر یادش بخیرپرنیا هستم که آوای بهار

دختر شوخ ٢ ارديبهشت ٩۶

میشنوم بگو. حرف حسابت چیه؟

آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

سلام ابجی

آوااااای بهار ٢ ارديبهشت ٩۶

بیاااااااا

parnya ٢ ارديبهشت ٩۶

یادش بخیر سال 92 ما تو تالار فقط شکلک میزاشتیم اینطوری باهم حرف میزدیم

امیر 464 ٢ ارديبهشت ٩۶

چی حرف بزنیم مثلا

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٢ ارديبهشت ٩۶
بعضی وقتهااونقدردلت میگیره که به خداهم میگی"توروخدا"
آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

اره دختر

دختر شوخ ٢ ارديبهشت ٩۶

آخر درد دلات هم به خدا هم میگی خداحافظ یادش بخیر

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٢ ارديبهشت ٩۶
نبود...پیداشد...آشناشد...دوست شد...مهرشد...
گرم شد...عشق شد...یارشد...تارشد...بدشد...ردشدشد...
سردشد...غم شد ...بغض شد..اشک شد...آه شد...دورشد...
گم شد...
تمام شد
آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

اره مسافر

امیر 464 ٢ ارديبهشت ٩۶

و داستان همچنان ادامه با خاطره هاش

مسافر257 ٢ ارديبهشت ٩۶

عجب داستانی بود فقط شد که...

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ٢ ارديبهشت ٩۶
عشق
فقط
رمانتیک بودن...!
روشن کردن شمع سرمیزشام
ودست دردست هم قدم زدن نیست...!
عشق حقیقی یعنی:
یک عمر"همدلی" تعهدواعتماد
آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

مرسی رز ممنون پینارجون مستی

مستی44 ٢ ارديبهشت ٩۶

parnya ٢ ارديبهشت ٩۶

رز27 ٢ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب از بوشهر ١ ارديبهشت ٩۶
ازتنهابودن راضی نیستم
اماخوشحالم که باخیلیهانیستم.
آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

فدات مامان بزرگ دلم برات تنگ میشه زودبرگرد

grand mother ٢ ارديبهشت ٩۶

عزیزی

چت اورداپ

آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

نخیرهمون

هممون ٢ ارديبهشت ٩۶

مگه می خوایی با خیلیا باشی ؟

آفتاب مهتاب ٢ ارديبهشت ٩۶

ممنون انا وظیفه ته تیردروازه پرنیا امیر

ساسان اهواز40 ٢ ارديبهشت ٩۶

سلام تنهایی بودن واز دیگران فاصله گرفتن هنر نیست باید بود وبا تحمل بتوانیم تغییرات در دیگران ایجاد کرد

عضو چت اورداپ
آفتاب مهتاب
آفتاب مهتاب
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 25 اسفند 95
تولد: 10 اسفند
محل زندگی:بوشهر
جنسیت:، مجرد
تحصیلات:، سایر
عضو تأیید شده
آفتاب مهتاب
آخرین حضور: 7 خرداد 96
موزیک مورد علاقه آفتاب مهتاب


تشکر و قدردانی رسمی آفتاب مهتاب

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 ارديبهشت 96

بالاتر از حرمت نون و نمک ،باید حرمت لحظه هایی که باهم بودیم رو نگه داریم. تشکر از حضورت

تصاویر ارسال شده آفتاب مهتاب