red tears

پشتــ ایــن شبایـ زخمیـ یــهـ نفرنیــستــ کهـ بدونهـ قسمتــ توکنج قفس نیــستــ قسمتــ تواسمونهـ ...

چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۴ دي ٩۵


چت اورداپ


کاش گل سرخی بودم بر شاخهـ با اشتیاق نفس هــایت می مردم ...
آیت ٢۴ دي ٩۵

فاطمه123 ٢۴ دي ٩۵

adan23 ۴ دي ٩۵

سارا77 ۴ دي ٩۵

red tears ۴ دي ٩۵

سپاس

سارا1990 ۴ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢٠ دي ٩۵


چت اورداپ


واین گل سرخ
به عقوبت کدامین گناه
این چنین به خاک افتاد..؟
وقتی دست های مایکدیگررا
بدرودگفت...
فاطمه123 ٢۴ دي ٩۵

sara34 ٢٠ دي ٩۵

red tears ٢٠ دي ٩۵

yasi banoo ٢٠ دي ٩۵

آیت ٢٠ دي ٩۵

red tears ٢٠ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٨ دي ٩۵


چت اورداپ


کاش نیوتن
برای عشق هم
قانون سوم تعریف می کرد
که وقتی من تو را دوست دارم
تو حق عکس العملی جز
دوست داشتن من نداشته باشی...
فاطمه123 ٢۴ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

پاےرفتن ندارم چــــــــــون.... پاےدوســـت داشتنت ایستــــــــــاده ام...

آیت ١٨ دي ٩۵

الناز33 ٨ دي ٩۵

فاطمه123 ٨ دي ٩۵

red tears ٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢٠ دي ٩۵


چت اورداپ


وبوسه ها
چه تــــــــلخ اند
به هنگام وداع...
فاطمه 1375 ٢٠ دي ٩۵

در دستانم هنوز جا مانده حرارتیست.... که نشانگر لحظه ی سخت خداحافظیست

red tears ٢٠ دي ٩۵

سپاس ازهمه

سامان اندی ٢٠ دي ٩۵

ی یار سفر کرده نازم برای تو- هم بوسه و هم لب ///هرچه که من گوییم ارام نخواهم شد- این بوسه واین لب

مسعود35 ٢٠ دي ٩۵

آزمون آسانی ست "چشم های من" هیچ نمی پرسند یکسره پاسخ اند نگاهت را

مهسا77 ٢٠ دي ٩۵

سامان اندی ٢٠ دي ٩۵

ای یار سفر کرده نازم برای تو- هم بوسه و هم لب

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٨ دي ٩۵


چت اورداپ


صبوریم کمه بی قراریم زیاده
چقدبی قرارام من صاف وساده....
red tears ٢٠ دي ٩۵

سامان اندی ٢٠ دي ٩۵

صبوریم کمه بی قراریم زیاده چقد بی قرارم منه صاف و ساده عزیزم چقد سخته دل کندن از تو عزیزم چقد تلخه کامِ من از تو

مسعود35 ١٩ دي ٩۵

یکشنبه ات بخیر کجایی چه می کنی؟؟؟ اینجا شلوغ کرده خیالت درون من

adan23 ١٩ دي ٩۵

اااااااااه..چراااهروقت من میاام شمانیستیییییییی

sara34 ١٩ دي ٩۵

red tears ١٩ دي ٩۵

سپاس

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٨ دي ٩۵


چت اورداپ


زیر ِ باران، بوسه گرمت می چسبد عجیب
دست توی ِ دست های ِ یار می چسبد عجیب
معنی ِ بی تاب بودن هایمان جز "عشق" چیست؟
شور و شوق ِ لحظه ی ِ دیدار می چسبد عجیب
کوچه باغ ِ خاطرات و خش خش ِ برگ ِ درخت
پرسه های ِ خیس در رگبار می چسبد عجیب
از دهان ِ تو شنیدن آخر ِ خوشبختی است
"دوستت می دارم" ِ هر بار می چسبد عجیب
من بگویم میروم تا سد ِ راه ِ من شوی
از من انکار، از تو هی اصرار می چسبد عجیب
کافی است عاشق تر از هر بار آرامم کنی
"سر بروی ِ شانه ام بگذار" می چسبد عجیب....
red tears ٢٠ دي ٩۵

yasi banoo ٢٠ دي ٩۵

red tears ٢٠ دي ٩۵

adan23

adan23 ١٩ دي ٩۵

آیت ١٨ دي ٩۵

red tears ١٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٨ دي ٩۵


چت اورداپ


برگردیم به زمان های قدیم
به ما تکنولوژی نیامده جانم...
برایت نامه مینوسم!
از مبدأ معلوم،
به مقصدِ نا معلوم...
عزیزِ جانم؛
سلام
کلام را کوتاه میکنم!
ملالی نیست جز دلتنگی های هر شب و
مرورِ تمامِ خاطراتی که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد!
همین!
دلتنگِ "تو"،
"من"
#علی_قاضی_نظام
red tears ١٨ دي ٩۵

تی فیـــداgrand mother

چنار ١٨ دي ٩۵

والا من فقط با ادمین شوخی نمیکنم ...من به نیت اینکه ادمین نباشه شوخی کردم

آیت ١٨ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

چنار شوخی شوخی باred tears هم شوخی

red tears ١٨ دي ٩۵

من خوبم ولی انگارشمابهترین

چنار ١٨ دي ٩۵

خیلی دوس دارم یه بار با شما حرف بزنم..خوب همینجا بحرفیم..خودتون بهترین؟؟؟ زندگی بر وفق مراده؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٧ دي ٩۵


چت اورداپ


آرام بگیر امشب ، ما هر دو پُر از دردیم
در آتش و یخبندان ، داغیم ولی سردیم
داغیم ، نمی‌فهمیم تا فاجعه راهی نیست
سردیم ، نمی‌خواهیم از فاجعه برگردیم

از مرهمِ یکدیگر تا زخمیِ هم بودن
راهی‌ست که بی‌مقصد ، با عشق سفر کردیم

شعریم و نمی‌خوانیم ، شوقیم و نمی‌خواهیم
چشمیم و نمی‌بینیم ، سبزیم ولی زردیم

این فصلِ پریشان را برگی بزن و بگذر
در متنِ شبِ بی‌ماه ، دنبالِ چه می‌گردیم ؟

بیداریِ رویایی ، دیدی که حقیقت داشت
ما خاطره‌هامان را از خواب نیاوردیم

تردید نکن در شوق ، تصمیم نگیر از خشم
آرام بگیر امشب ، ما هر دو پُر از دردیم...
چنار ١٨ دي ٩۵

سامان اندی ١٨ دي ٩۵

red tears ١٨ دي ٩۵

yasi banoo ١٨ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

تردید نکن در شوق ، تصمیم نگیر از خشم آرام بگیر امشب ، ما هر دو پُر از دردیم...

پینار ١٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٨ دي ٩۵


چت اورداپ


دلم نیومداینم نذارم...
red tears ١٨ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

yasi banoo ١٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٨ دي ٩۵


چت اورداپ


حرمت چشم ترم آهسته آهسته شکست
قدر دل را دلبرم آهسته آهسته شکست
آرزوها داشتم تا در هوایت پرزنم
از قضا بال وپرم آهسته آهسته شکست
راه را کج رفته بودم سالیانی بی بلد
عاقبت دیدم سرم آهسته آهسته شکست.....
red tears ١٨ دي ٩۵

سامان اندی ١٨ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

فاطمه123 ٨ دي ٩۵

مسعود35 ٨ دي ٩۵

انسانی که با سکوت دمخور نشود نمیتواند که با عشق من حرفی بزند کسی که با چشمش باد را نبیند چگونه میتواند کوچم را درک کند کسی که به صدای سنگ گوش نسپارد نمیتواند صدایم را بشنود کسی که در ظلمت نزیسته چگونه به تنهایی من ایمان میآورد؟

هانیه 22 ٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٨ دي ٩۵


چت اورداپ


تمام تنم میسوزد از زخم هایی که خوردم...من از دست رفتم!شکستم!میفهمی...به انتهای بودنم رسیدم... اما اشک نریختم ...پنهان شدم پشت لبخندی که درد میکند...
ma00089 ٨ دي ٩۵

صدف1376 ٨ دي ٩۵

red tears ٨ دي ٩۵

سپاس

مسعود35 ٨ دي ٩۵

بی تابانه در انتظار توام غریقی خاموش در کولاک زمستان. فانوس های دور سوسو می زنند بی آن که مرا ببینند آوازهای دور به گوش می رسند بی آن که مرا بشنوند. من نه غزالی زخم خورده ام نه ماهی تنگی گم کرده راه،، نهنگی توفان زادم،، که ساحل بر من تنگ است.

red tears ٨ دي ٩۵

فاطمه123 ٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢۵ آبان ٩۵


چت اورداپ


داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست
پسته و بادام هم مغز دارند…
برای انسان بودن باید شعور داشت…!
امیر 464 ۶ دي ٩۵

عالی

ارامش دل ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

red tears ۶ آذر ٩۵

سپاس گل میدهیم

سامان اندی ۶ آذر ٩۵

آهو26 ٢٩ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٣٠ آبان ٩۵


چت اورداپ


غم بی حد و درد بی شمار و من فرد

یا رب چه کنم که صبر نتوانم کرد

یا درد باندازه درمان بفرست

یا حوصله ای بده باندازه درد

(مشتاق اصفهانی)
فاطمه123 ۶ دي ٩۵

لیدا23 ١١ آذر ٩۵

آهو26 ١١ آذر ٩۵

آشناا ١١ آذر ٩۵

yasi banoo ١١ آذر ٩۵

سامان اندی ٧ آذر ٩۵

مسعود

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١۵ آذر ٩۵
دیروزپس ازکش وقوس های فراوان بلاخره مدادنوکیموزیرمتکام پیداکردم!
بعدمثه اسب توخونه یورتمه میرفتم ومیخوندم:
توکجابودی تاحالا؟!توکدوم نقطه یه دنیا؟!
توآسمونادنبالت میگشتم روی زمین توروپیداکردم!!!
مامانم میگفت اگه پزشکی قبول میشدی خداوکیلی تااین اندازه خوشحال میشدی؟؟؟!!!
قشنگ ذوقموسرکوب نمودااا
فاطمه123 ۶ دي ٩۵

red tears ١۵ آذر ٩۵

سامان اندی ١۵ آذر ٩۵

حق با مادرست

گلشید ١۵ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۴ دي ٩۵


چت اورداپ

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

adan23 ۴ دي ٩۵

مسعود35 ۴ دي ٩۵

mahnya ۴ دي ٩۵

yasi banoo ۴ دي ٩۵

red tears ۴ دي ٩۵

سپاس

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢١ آذر ٩۵


چت اورداپ


عاقبت دستم به دامانت رسید
روح من خود را در آغوش تو دید
عاقبت صبرم جوابی خوش گرفت
این سر شوریده ام آری به سامانش رسید
شادی و رقص و طرب شد کار من
مرحبا جانم به جانانش رسید
روزگارم خوش شد و مهرش دلم را کرده پر
مهر افزون گشته و صوفی به قارونش رسید
ساز و سورنا سر دهید ای مطربان غوغا کنید
این دل پوسیده ام آری به دلدارش رسید
red tears ٢٩ آذر ٩۵

بانوی دی ٢٩ آذر ٩۵

صباااا ٢٩ آذر ٩۵

لایـــــــــــــــــــــــکککککک

الناز33 ٢٩ آذر ٩۵

ادمک ها خیلی دوس داشتنی

آشناا ٢٣ آذر ٩۵

grand mother ٢٢ آذر ٩۵

این دل پوسیده ام آری به دلدارش رسید

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢١ آذر ٩۵


چت اورداپ


زحمت چه میکشی پی درمان ما طبیب؟
ما به نمی شویم و تو بدنام می شوی

قزوینی
red tears ٢۴ آذر ٩۵

سپاس

آشناا ٢٣ آذر ٩۵

مسعود35 ٢١ آذر ٩۵

دردم ازیاراست و،درمان نیز هم

مهدیس 20 ٢١ آذر ٩۵

سامان اندی ٢١ آذر ٩۵

red tears ٢١ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢١ آذر ٩۵


چت اورداپ


تو می روی و دل ز دست می رود
مرو که با تو هر چه هست می رود

“هوشنگ ابتهاج”
آشناا ٢٣ آذر ٩۵

red tears ٢١ آذر ٩۵

سپاس

الناز33 ٢١ آذر ٩۵

th78 ٢١ آذر ٩۵

گلللللللل

لوسی ٢١ آذر ٩۵

مسعود35 ٢١ آذر ٩۵

نشستهام با شب قمار می کنم و هرچه می بَرم تاریک تر می شوم ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢۵ آبان ٩۵


چت اورداپ

لیانا1727 ١٧ آذر ٩۵

grand mother ١٧ آذر ٩۵

red tears ١۵ آذر ٩۵

بارکلاشمالایک بدهیدماگل میدهیم

سامان اندی ١۵ آذر ٩۵

چه جالب. گل نمیدهم. لایک میدهم

مهسا 29 ١۵ آذر ٩۵

مسعود35 ١۵ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢٩ آبان ٩۵
او سرسپرده می خواست من دل سپرده بودم


چت اورداپ


من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم
یک عمر دور و تنها تنها بجرم این که
او سرسپرده می خواست ‚ من دل سپرده بودم
یک عمر می شد آری در ذره ای بگنجم
از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم
در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد
گویی بجای خورشید من زخم خورده بودم
وقتی غروب می شد وقتی غروب می شد
کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم...
red tears ١۵ آذر ٩۵

بله اون اولی اشتباهی شدببخشید.....اقای ارسلان متشکر

ارسلان جووون ١۵ آذر ٩۵

پستات مثه خودت زیباس

رضا 210 ١۵ آذر ٩۵

شکلک اولی که در کنار اون شکلک های قلب نیس که اشتباهی داده باشین

red tears ١۵ آذر ٩۵

سپاس

ارشام17 ١٢ آذر ٩۵

من زنده بودم اما... ، واقعا زیباست

maryam goli ١٢ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
red tears
red tears
چت اورداپ
پشتــ ایــن شبایـ زخمیـ یــهـ نفرنیــستــ کهـ بدونهـ قسمتــ توکنج قفس نیــستــ قسمتــ تواسمونهـ ...
تاریخ عضویت: 17 بهمن 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
red tears
آخرین حضور: 20 دي 95
موزیک مورد علاقه red tears


تشکر و قدردانی رسمی red tears

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 28 خرداد 95

ممنون دوست عزیز بابت حضور گرمتون و ارسال پست های زیبا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 ارديبهشت 95

تشکر بابت حضورگرم در پاتوق و فعالیت مفید

تصاویر ارسال شده red tears