red tears

پشتــ ایــن شبایـ زخمیـ یــهـ نفرنیــستــ کهـ بدونهـ قسمتــ توکنج قفس نیــستــ قسمتــ تواسمونهـ ...

چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٢ ساعت قبل


چت اورداپ


عاقبت عشق به یک خاطره می پیوندد

کفش می ساید و می خندد و در می بندد
سینا4 ١١ ساعت قبل

maryam p r ١١ ساعت قبل

سامان اندی ١١ ساعت قبل

parnya ١١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه دیروز


چت اورداپ


همیـــــــشه بامن بمـــــــــــــان
هیچکس عاشقانه ترازمن
نمیتواند
تورابسراید
تودرتمام لحظه هایم
تکرارمیشوی
اماتکراری نمی شوی
بانوی دی ١٢ ساعت قبل

تیرانداز1 ١٢ ساعت قبل

بازم گناه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

red tears ١٢ ساعت قبل

سامان اندی دیروز

sara34 دیروز

maryam p r دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٢ ساعت قبل


چت اورداپ


دیگر " یکشنبه ها " برایم دومین روزِ هفته به حساب نمی آیند !
حسی جدید ،
مبهم ،
پنهان ،
آغاز شد از این روز ...
بی تابی ،
دلشوره‌گی ،
انگیزه ای افتاد بر دلم در این روز ...
قدم اول از من ،
احساسش از من ،
همه و همه از من
تو تنها بیا و مشخص شو در شعرم ،
در قصه ام ،
حتی در تک تکِ جمله های عاشقانه یِ بی پاسخم ...
و چه قُرص و محکم نهفته اند حرف های دلم در میان گلبرگ های گلهای جهان ...
چند شاخه اش پیشکشِ تو ...
به رویم نیاور ،
اما در دلت پیِ عشقم را بگیر ...

آخ نمیدانی عجب عالمی دارد یواشکی دوست داشتنت...
عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه دیروز


چت اورداپ

red tears دیروز

بهتاش دیروز

شنبه

سینا4 دیروز

واقعا عالی

سامان اندی دیروز

چه پست خوبی

sara34 دیروز

maryam p r دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه دیروز
کاش قلبم درد پنهاني نداشت

چهره ام هرگز پريشاني نداشت

کــــاش برگ آخر تقويم عشق

خبر از يک روز باراني نداشت

کاش مي شد راه سخت عشق را

بي خطر پيمود و قرباني نداشت

کاش ميشد عشق را تفسير کرد

دست و پاي عشق را زنجير کرد
red tears دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه دیروز


چت اورداپ


من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم


نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم تو را دوست دارم

سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
red tears دیروز

naghme دیروز

sara34 دیروز

زیبا بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ١٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ


وقتی نمیخوان باشی
نباید تلاش کنی برای بودن
شاید وقتی بری راحت تر باشن
سحر2222224 ۶ ارديبهشت ٩۶

موافقم

banoo_18 ٢٠ فروردين ٩۶

یقینا راحت ترن...

هیلیا78 ١٩ فروردين ٩۶

طنین28 ١٩ فروردين ٩۶

دختر شوخ ١٩ فروردين ٩۶

و البته باید حواست باشه ممکنه بعضیای دیگه که اصلا متوجهشون نیستی، خیلی می خوان که باشی

آهو26 ١٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

سحر2222224 ۶ ارديبهشت ٩۶

واقعا همین طوره

red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

الان که گفتیننن

♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

منم که نگفتم چاه میکندی..

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

اوووووووووووووووووووووووف

red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

عکس می ارسالیممم

♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

یه ساعت عکس می ارسالید ی اخرش این

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


سهــمِ مَــن از دُنیــــــــــــا
نداشتـــــن استــــــــــــ ...
تنهـــــا قـــــدم زدن در پیاده رو هــــــا
و فکـــــــر کردن به کســـــی که
هیـــــــــچ وقتـــــــــــــ نبــــــــــود ................!
سحر2222224 ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


.....
"ﺗﻮ" ﺩﺭ ﺟﺎﻥ "ﻣﻨﯽ" ﻣﻦ ﻏﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ
"ﺗﻮ" ﺍﯾﻤﺎﻥ "ﻣﻨﯽ" ﻣﻦ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ" ﺗﻮ"ﯾﯽ ﺩﺭﺩﻡ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺩ
ﻭﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯼ ﺳﻬﻤﻢ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﺎﺩ

ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻋﻠﺖ ﻣﻦ
"ﺗﻮ" ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍ ﯼ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻣﻦ

ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﮐﻼﻣﺖ ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ

ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺳﺠﺪﻩ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ......
پویاتنها 79 ۶ ارديبهشت ٩۶

سحر2222224 ۶ ارديبهشت ٩۶

بسیار زیبا

red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


هرچه میگویی ڪه بگذر
دوری از "او" بهتر است

فال حافظ باز
با شعری مجابت میڪند...
عتی محمد 123 ۶ ارديبهشت ٩۶

سحر2222224 ۶ ارديبهشت ٩۶

سینا4 ۶ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ۶ ارديبهشت ٩۶

reza 7 ۶ ارديبهشت ٩۶

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم؟؟؟باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی....

♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


دوست داشتنت که احساس نیست دیگر؛
چیزی در من است
همین گوشه کناره ها، چپِ قفسه ی سینه
مگر تو نیستی که میتپی؟؟
تو نیستی؟...
red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

سپاس ازهمگی ....♥وحید♥نه خوشبختانه تو تیر راس نگاهم نیستی

بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

چشاتو باز کن منو نمیبینی واقعا؟

sara34 ۶ ارديبهشت ٩۶

atefeh ۶ ارديبهشت ٩۶

هم شهرییی

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


آن چنان غرق تو بودم که خودم یادم رفت ... خیره در چشم تو آنقدر که غم یادم رفت ... نذر چشمان تو هر شب به حرم می رفتم ... محو چشمان تو بودم که حرم یادم رفت ...
red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

destiny ....

بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

الهییی

destiny ۶ ارديبهشت ٩۶

آدم هوس عاشقی بهش دست میده //

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

ای وای

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


همه ی دخترها شاعرند...نویسنده اند
مغزشان پر است از داستان ها و رویاهای عاشقانه
میترسند به زبان بیاورند و برچسبِ بی حیایی بخورند...
میترسند بنویسند و رهگذری عاشقانه هایشان را به خودش بگیرد!
همه ی دخترها از درون شاعرند
از درون نویسنده اند
پُر از خوش بینی، احساس، عشق و امید...
اما امان از دختری که ناامیدانه بنویسد...
امان از باوری که بشکند...
امان از روزی که عشق و مرد رویایی در ذهنِ دختری رنگ ببازد..
بی شک پای مردی "بی احساس" درمیان است که بخشی از ادبیاتِ عاشقانه ی جهان را با "هوس" تاخت زده...

الناز_شهرکی
destiny ۶ ارديبهشت ٩۶

بیچاره مردا ...!!

red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

تنگ شد از غم دل جای به من..یک دل و این همه غم وای به من.. قتلم امروز نشد تا چه کند..حسرت وعده فردای به من.. نقد جان دادم و یک بوسه نداد..آب لب لعل شکرخای به من..

مسعود35 ۶ ارديبهشت ٩۶

یک دل و این همه غم؟؟؟؟ وای به من . . .

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


اینجا همه دلتنگند

دنبال گمشده ای هستند

من هم دنبال گمشده ای می گردم

گمشده ای به نام من …
مسعود35 ۶ ارديبهشت ٩۶

اصـــــلِ درد این است که آدم هزار سالش هم که بشود، بجای دلِ خودش یک تکه سنگ هم که کار گذاشته باشد، باز هم دلش میخواهد آن "یک نفـــــرِ خاصِ زندگیاش" دوستش داشته باشد...!!

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

عه عه چیه تو دماغش؟؟؟

هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


من پر از عطر تو هستم که
دلم را به تو بستم
تو پر از شعر و نسیمے نفسم
را به توبستم
بر سر عهد تو هستم زورق
عشق شکستم
ولی از عهد تو هرگز
دل خود را نگسستم
بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

/ تیرانداز

red tears ۶ ارديبهشت ٩۶

ای نور هر دو دیده بیتو چگونه بینم ...وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم؟؟

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

برو افغانستان خخخخخخخخخخ

بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

ای در دلم نشسته ازتو کجا گریزم؟!

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم،
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم،
وای به حال این مردم
نه احترام سرشان می شود نه توجه
کنار این مردم شاد نمی شوی
فقط تنهایی رابیشتر حس میکنی...
♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

تیرانداز این اوووووووووففف داشته تا اون قشنگ بود متن

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ۵ ارديبهشت ٩۶
آدمهــا یــڪ روزتمام میــشوند
نشان نمیـ دهــند
مثل قبل لبخندمیــزنند
زندگیـ میــڪنند
میـ بخشند...محبت میـ ڪنند!
حتی رابطهـ هــایـ قدیــمیــشان راهــم حفظ میـ ڪنند
باورمیــڪنندحتی ڪسیـ راهــم اززندگیــشان خط نمیــزنند،
نگهـ میــدارند...حتی آنهــایــیـ ڪهـ آزارشان میــدهــند را...

آدمهــایــڪ روز
برایـ خودشان تمام میـ شوند
فقط ادامهـ میـ دهــند"بودن"را ...
red tears ۵ ارديبهشت ٩۶

thank you all very much

بانوی دی ۵ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ۵ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ۵ ارديبهشت ٩۶

حدیث ناناز ۵ ارديبهشت ٩۶

مسعود35 ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با red tears
red tears از کرمانشاه ٢٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ

طنین28 ٢٠ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٠ فروردين ٩۶

shinee1 ٢٠ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٠ فروردين ٩۶

باران099 ٢٠ فروردين ٩۶

وایییی چه خلاقیت جالبیییییی

مریم چالوس ٢٢ بهمن ٩۵

چه جالب

عضو چت اورداپ
red tears
red tears
چت اورداپ
پشتــ ایــن شبایـ زخمیـ یــهـ نفرنیــستــ کهـ بدونهـ قسمتــ توکنج قفس نیــستــ قسمتــ تواسمونهـ ...
تاریخ عضویت: 17 بهمن 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
red tears
موزیک مورد علاقه red tears


تشکر و قدردانی رسمی red tears

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 28 خرداد 95

ممنون دوست عزیز بابت حضور گرمتون و ارسال پست های زیبا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 ارديبهشت 95

تشکر بابت حضورگرم در پاتوق و فعالیت مفید

تصاویر ارسال شده red tears