چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ٢٠ خرداد ٩٧واقعیاتی در مورد اقا ( رهبر)
maryam goli ٢٠ خرداد ٩٧

الناز33 ٢٠ خرداد ٩٧

خیلی خوب بود.. اونیکیارو هم ببینین خالی از لطف نیست

دیده دیده ٢٠ خرداد ٩٧

محمدرضاا ٢٠ خرداد ٩٧

تکرار برنامه امروز یکشنبه ساعت 3 از شبکه افق

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپشخصیت هر کس با رفتارش شناخته می شود،
نه با کلماتی که به زبان می آورد
الناز33 ٢٠ خرداد ٩٧

درسته رفتار نمادشخصیته.. ولی گفتار هم ناشی از شخصیته.. هیچکدوم جدا از هم نیستن

سارا 890 ٢٠ خرداد ٩٧

دیده دیده ٢٠ خرداد ٩٧

maryam goli ١٩ خرداد ٩٧

_ghasedak_ ١٩ خرداد ٩٧

اشتباهه چون از قدیم گفتن از کوزه همان برون تراود که در اوست!

آزاده هستم ١٩ خرداد ٩٧

بابا گردن درهزه ب جا بابا لنگ دراز

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپلازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.
الناز33 ١٩ خرداد ٩٧

متن فک کنم تصویر هم میگه تجربه رو تجربه کردن خطاست

محمدرضاا ١٩ خرداد ٩٧

آزاده هستم ١٩ خرداد ٩٧

والا من از عکس مفهومی ندارم ممد تو نمیدونی فرق دندونو چشمو نگو ک مفهوم اینو گرفتی

محمدرضاا ١٩ خرداد ٩٧

ربطش تو مفهومشه ....

آزاده هستم ١٩ خرداد ٩٧

الان این عکسع ربطی بش نداره ک

میهمان 123 ١٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپبرای فریب دادن ، عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر
مواظب باشید حیوان صفت نشوید
بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده . . .
نعمه ١٩ خرداد ٩٧

میهمان 123 ١٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپبرای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت . . .
عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپدنیا بی ارزش نیست
فقط انسانی زندگی کردن خیلی سخته !
ساناز بوشهر ١٩ خرداد ٩٧

گل گل گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٧ خرداد ٩٧


چت اورداپبخاین با اقا در حد یه کامنت حرف بزنید چی میگین ؟
پسرک معتاد ١٧ خرداد ٩٧

میگم دستتون درد نکنه آقاجان

هستی1 ١٧ خرداد ٩٧

اقا حکومت اسلامی اینطوری نیستااا یعضی اقا زاده و بقیه سردرگریبان برا زندگی ساده

**abdolla** ١٧ خرداد ٩٧

yalda1374

بنیامین24 ١٧ خرداد ٩٧

باهات موافقم یلدا

yalda1374 ١٧ خرداد ٩٧

با ایشون حرف ندارم چون باید همیشه ساکت باشیم چه ما اعتراض کنیم چه نه کار خودشونا میکنن پس لازم نیست من دیه حرفی بزنم فقد کاش خودشونا جایی قشر ضعیف جامعه بزار و شعار ندن فقد

مسیح عاشق ١٧ خرداد ٩٧

امیدوارم مسئولین بالاخره به حرفای ایشان گوش کنند تا مردم از این مشکلات به سلامت عبور کنند

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١۴ خرداد ٩٧
هی بگذﺍﺭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﺧﺮﺵ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ. ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ – ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻢ – ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺑﻌﺪﺵ ﻻﺑﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼﻋﺸﻖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺍﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ آﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮم آﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻣﯽ ﭘﺰﻡ، ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺖ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﮑﺎﺭﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ . ﺑﻌﺪﺗﺮﺵ ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ . ﺑﻌﺪ ﻫﯽ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ . ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﮐﻼﺱ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺖ ﻭآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻢ. ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱ ﮊﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ، ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﭽﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﻫﺎﯼ ﭼﯿﻦ ﺩﺍﺭ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ﻭ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺴﺮﻡ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺍﺯ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻈﻔﺮ. ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﻬﻮ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﻡ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﺘﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻈﻔﺮ. ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻬﺶ ﻏﺬﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﻮﻓﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻣﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﻡ. ﻭﻟﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﻈﻔﺮ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.آن ﻣﻮﻗﻊ ﻻﺑﺪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﯽاید ﭘﯿﺸﺖ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻭ ﻫﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ اواﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺧﺘﺮﺕ.
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﯽ ﺗﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ. ﺑﻌﺪ ان ﺭﻭﺯﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪاﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﭘﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ. ﺑﻌﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﺗﻮﯼ ﻭﺑﻼﮔﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪاﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﺩ ﺗﻮﯼ ﻭﺑﻼﮔﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﯼ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍ
الناز17 ١۵ خرداد ٩٧

یکی خلاصشو بهم بگه

محمدرضاا ١۵ خرداد ٩٧

یعنی بخونم

elham1365 ١۵ خرداد ٩٧

این همه کامنتا رو میخونی خب برو اینم بخون شاید تو هم نظری داشتی محمد رضا

minoo34 ١۵ خرداد ٩٧

نطر منو بخای ؟نه

محمدرضاا ١۵ خرداد ٩٧

نخونم پس مینو

minoo34 ١۵ خرداد ٩٧

حیف وقتی که بزاری اینو بخونی.خخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١۴ خرداد ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپاقتصاد از نظر شما ؟ اقتصاد کشور الان چجوریه؟ چی میشه ؟
بحث ازاد با رعایت احترام به کامنتهای یکدیگر
محمدرضاا ١٧ خرداد ٩٧

میهمان 123 ١۵ خرداد ٩٧

آقای اسو فکر می کنم اونو درباره هویدا میگن وگرنه بنی صدر که مدت طولانی ای رئیس جمهور نبود که تورم خیلی برای دورش معنی پیدا کنه

aso34 ١۵ خرداد ٩٧

وقتی بنی صدر اولین رییس جمهور ایران در دوران جمهوری اسامی گف نزاشتم یه چوب کبریت نه ارزون بشه نه گران و به دلیل عدم کفایت سیاستی برکنارش کردن تازه معنی سیاست اقتصاد اونو میفهمن

الناز17 ١۵ خرداد ٩٧

نسار 3352 ١۵ خرداد ٩٧

افتضاح

روشیااا ١۵ خرداد ٩٧

نمیدونم!! نه اقتصاددانم نه سیاستمدار ولی هرچی هست خودشونو دوروبریاشون روز به روز پولدارترو پولدارترو پولدارترو پولدارتر میشن مردم عادی هر روز فقیرتر و فقیرترو فقیرتر میشن فقر مالی، فقر سوادی، فقر قدرتی، فقر فرهنگی،بدبختی، فحشا، بدبختی، بدبختی...

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٠ خرداد ٩٧


چت اورداپای دشمن !
ار تو سنگ خاره ای من آهنم
‏جان من فدای خاک پاک میهنم . . .
elena7 ١٠ خرداد ٩٧

اين عکس براى پارسال بود زمانى که توسط داعش مثلا حمله تروريستى شد به مجلس و حرم امام تو تهران

اژده ها ١٠ خرداد ٩٧

این تصویر به نظرم برای این اتفاق اخیر که در غرب تهران اتفاق افتاده طراحی شده هرچند خودمم دقیقشو فعلا اطلاعی ندارم

میهمان 123 ١٠ خرداد ٩٧

الناز خانم منظورم واقعا مشخص نبود؟ اتحادش مشخصه ولی اینکه باید از کل کشور حفاظت بشه، نه فقط تهران، مورد توجه نبوده. همین چیزی که الانم متاسفانه تا حدی نیست

الناز33 ١٠ خرداد ٩٧

ملت

ساناز بوشهر ١٠ خرداد ٩٧

بوشهر کل اقتصاد ایران داخل بوشهر بعد یکی از محروم ترین استان های. حتی بعضی شعر و روستا هاش گاز هنوز ندارن... تو عسلویه خونه یکی بودیم حتی تویخونه های شرکت نفت بودبعد با کپسول غذا میپختن

♥وحید♥ ١٠ خرداد ٩٧

والا ملت و اتحاد وقتی معنی داره که نفت و گاز از خوستان بیاد ت پایتخت ولی خود خوزستانیا بمیزن از بی پولی

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ۶ خرداد ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد
همواره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا باد

روز تولدت بهانه ای شد تا بهترین شاد باشها را تقدیم حضورت کنیم

دلت شاد و روزگارت بهاری باد پسر کوهستان تولدت مبارک ( محمد)
زهرا7890 ۶ خرداد ٩٧

تولدتون مبارک

برفین ۶ خرداد ٩٧

مبارک باشه

محمدرضاا ۶ خرداد ٩٧

تولدتون مبارک محمد داداشی

avin boukan ۶ خرداد ٩٧

تولدتون مبارک

زهرا26 ۶ خرداد ٩٧

اقاپسرکوهستان تولدت مبارک

parnya ۶ خرداد ٩٧

تولدت مبارک پسر کوهستان

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١ خرداد ٩٧
اخ دلووم
محمدرضاا ١ خرداد ٩٧

هری پاتر ١ خرداد ٩٧

دیگه یوزری ندارم ولی یادت باشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ٣٠ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


فرداشب مهمان صندلی داغ وب مستر محترم اقای حجت فاتح ساعت 21:00
1397/02/31
پوریا کفترباز ٣١ ارديبهشت ٩٧

مجری واقعی صندلی داغ هفت تا کفن پوسوند. اما هنوز توی اورداپ ادامع داره

هیلیا78 ٣١ ارديبهشت ٩٧

اقا ۹زوده تازه افطار کردیم بزار س ۱۱بهترههه

نرگس23 ٣١ ارديبهشت ٩٧

سوالامو از ذهنم بردی..

محمدرضاا ٣١ ارديبهشت ٩٧

میخام جو بدین ک اصلا نشینن به دوستان مخالفان موافقان خبر بدین راس 9 کولاک سنگین میباشد

الناز33 ٣١ ارديبهشت ٩٧

سوال ک میپرسیم.. ولی سوال اساسی مهمتره

♥وحید♥ ٣١ ارديبهشت ٩٧

توپ تانک فشفشه ما منتظزیم یالا..درسته ربطی نداشتن بهم ولی چه کنیم سوالاتی دارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٨ ارديبهشت ٩٧
معما# هرکس جواب درست بده شارژ 10تومنی داره همین امرو ز#


چت اورداپدر تصویر بالا داره به چی فکر میکنه ؟؟؟؟؟
ساناز بوشهر ٣٠ ارديبهشت ٩٧

علی آقای بارانی ٣٠ ارديبهشت ٩٧

اولا خواب است دوما میمون مگه عقل داره که فکر بکنه

ساناز بوشهر ٣٠ ارديبهشت ٩٧

هری هر چی بخای میدم خودت بگو به چی فکر میکنه. ولی عین بعضی ها انگار شپش داره

نرگس23 ٣٠ ارديبهشت ٩٧

ساناز

هستی1 ٣٠ ارديبهشت ٩٧

هری من شارژده تومنی میدم خودت جواب رو بگو.

ساناز بوشهر ٣٠ ارديبهشت ٩٧

خیلی قیافه آشنا هست فقط کت شلوار تنش نیست عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ٢٢ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپسریع بگین کدوم پرنیا کدوم هانا موشکی کدوم یلدا از یزده ؟
عکس ارسالی از اژده ها
رایکا ٢٢ ارديبهشت ٩٧

ریکا کیه؟ رااایکام بعدشم من ب ریش شپشوی تو خندیدم دنبالت بیافتم ممرضا

محمدرضاا ٢٢ ارديبهشت ٩٧

هانا موشکی ریکا

hana110 ٢٢ ارديبهشت ٩٧

هری پاتر عکس خودتو منتشر کردی ملت وحشت کنن؟؟؟

رایکا ٢٢ ارديبهشت ٩٧

ممرضا الان دقیقا کی دنبال تو افتاده شپشووووووووو؟؟!!! هرکی بوده سرش ب جایی خورده بوده

محمدرضاا ٢٢ ارديبهشت ٩٧

ریکا نشد دیگه الان خو زمونه برعکس شده دخترا میفتین دنبال پسرا

رایکا ٢٢ ارديبهشت ٩٧

اگه اینا برن آرایشگاه شک نکن خود همین هری میافته دنبالشون

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٨ ارديبهشت ٩٧
معما #


چت اورداپ

محمدرضاا ١٨ ارديبهشت ٩٧

5دقیقه درسته

الناز33 ١٨ ارديبهشت ٩٧

جواب من درست بود

♥خانوم گل♥ ١٨ ارديبهشت ٩٧

اندازه شپشات

الناز33 ١٨ ارديبهشت ٩٧

5 دیقه

ساناز بوشهر ١٨ ارديبهشت ٩٧

من ک از مغز خوبم استفاده کردم اشتباه بود آفرین یلدا فقط جواب بدید مهم نیس از کجا تا این بشر ها روشون کم بشه احسنت آبجی

هری پاتر ١٨ ارديبهشت ٩٧

یلدا دقیقا عین جوابو کپی کرده ارسال کردخ ...خودت فکرکن نرو سرچ کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٨ ارديبهشت ٩٧
معما#
سگی قلاده ای به 10 متر بر گردن دارد ..اما میتواند 200متر از صاحبش دور شود چجوری ممکن است ؟
صبا مشهد ١٨ ارديبهشت ٩٧

سگه قلاده داره نه صاحبش صاحبش که میتونه راه بره

ساناز بوشهر ١٨ ارديبهشت ٩٧

مغزی هستم برا خودم

هری پاتر ١٨ ارديبهشت ٩٧

ساناز درست گفت جواب الناز هم تامل داره

نغمه 2000 ١٨ ارديبهشت ٩٧

yalda1374 ١٨ ارديبهشت ٩٧

بستنش به کش کش میاد هی

الناز33 ١٨ ارديبهشت ٩٧

ی بار پارس بکنه صاحبش 190 متر فرار میکنه اونورتر

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٨ ارديبهشت ٩٧
راهی پیدا کنید که بتوانید این زندانی را فراری دهید. پنجره‌ی بالای دیوار خیلی بلند است اما زمین، از خاک پوشیده شده است. بدون آب و غذا او می‌تواند تنها ۲ روز زنده بماند که این مدت برای کندن تونل، کافی نیست. او چطور فرار کند؟


چت اورداپ


ساناز بوشهر ١٨ ارديبهشت ٩٧

از اولشو میدپنستم ک برا خودم مغزی هستم.. چشمم نزن... برم فرار مغز ها کنم

banoo_18 ١٨ ارديبهشت ٩٧

ای هی ساناز چرا گفتی من تو فکر بودم انقد زمین رو بکنه برسه به نفت هم از زندون بیاد بیرون هم پولدار بشه

هری پاتر ١٨ ارديبهشت ٩٧

ساناز درست گفتی افرین

ساناز بوشهر ١٨ ارديبهشت ٩٧

من چی

محمدرضاا ١٨ ارديبهشت ٩٧

پریسا نه

ساناز بوشهر ١٨ ارديبهشت ٩٧

آهان با بیل زمین خاکی هست خاک کوه کنه یا انباشته. بعد روش بره بره بالا بره از دیوار و پنجره بیرون

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١۶ آبان ٩۶


چت اورداپ

ﻫﯿــــــــــــــــــﺲ

ﺣﺮﻓــــــــــــــــــه ﺩﻟــــــــــﺘﺎﻥ. . .

ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷـــــــــﻤﺎﺳﺖ...

پیش خودتان نگهش دارید...
محمدرضاا ١١ ارديبهشت ٩٧

*shah omid* ٢٧ فروردين ٩٧

yeganam ٢٧ فروردين ٩٧

الناز33 ١٧ اسفند ٩۶

محمد9372 ١۶ اسفند ٩۶

محمدرضاا ٨ بهمن ٩۶

من می نویسم و تو... نمیخوانی! اما چون مخاطب تویی مدیونم اگر ننویسم... کم کم این یوزرمو یادم رفته بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ٢٧ فروردين ٩٧
باختم
موقت #
محمدرضاا ٢٧ فروردين ٩٧

هری عشقی

تینا2020 ٢٧ فروردين ٩٧

الناز33 ٢٧ فروردين ٩٧

ع بیا شطرنج بزن..فوتبال چیه

هری پاتر ٢٧ فروردين ٩٧

با رئال نتونستم بارسلونای 9نفره رو ببرم 3هیچ باختم

اژده ها ٢٧ فروردين ٩٧

اینقدری که ما به زندگی باختیم تیم ملی ایران به کشور های عربی نباخت

هری پاتر ٢٧ فروردين ٩٧

اس چیه خودم دارم بازی میکنم با سیستم ..اصلا ادمو درک نمیکیند ..یکی هم میخاد کودتا کنه اهای کودتاچی

عضو چت اورداپ
هری پاتر
هری پاتر
لطفا عضو شوید
چچی بگم ..اینجا اورداپه ..مسولان رسیدگی نمیکنن
تاریخ عضویت: 10 آبان 96
تولد: 9 اسفند
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم تجربی، سایر (پزشکی)
عضو تأیید شده
هری پاتر
آخرین حضور: 21 خرداد 97
موزیک مورد علاقه هری پاتر


تشکر و قدردانی رسمی هری پاتر

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 9 اسفند 96

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی ای ستاره ی آسمانی تولدت مبارک . .

تصاویر ارسال شده هری پاتر