amirali1012

وااااااااااااااااااااااااااااااااااای از دست این زمونه ........ تر و خشک با هم میسوزن ......... چه بد !!!

amirali1012
amirali1012
چت اورداپ
وااااااااااااااااااااااااااااااااااای از دست این زمونه ........ تر و خشک با هم میسوزن ......... چه بد !!!
تاریخ عضویت: 14 آبان 96
تولد: 11 بهمن
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
amirali1012
آخرین حضور: 15 آبان 96
موزیک مورد علاقه amirali1012


تشکر و قدردانی رسمی amirali1012

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده amirali1012