مرتضا 28
مرتضا 28
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 12 آذر 96
تولد: 10 تير
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (صنایع غذایی)
عضو تأیید شده
مرتضا 28
آخرین حضور: 12 آذر 96
موزیک مورد علاقه مرتضا 28


تشکر و قدردانی رسمی مرتضا 28

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده مرتضا 28