حاضر غایب

اینجا که بیابان نیست!

چت کردن با حاضر غایب
حاضر غایب ٢٢ دي ٩۵


چت اورداپ

hadis-2000 ١٨ بهمن ٩۵

من عاشق گل نرگسم........

الناز33 ١٨ بهمن ٩۵

گل نرگس

حاضر غایب ١۵ بهمن ٩۵

پینار ١۴ بهمن ٩۵

اشکمهر ١۴ بهمن ٩۵

بوی نرگس می پیچه با دیدنش هم این گلِ زمستونی فوق العاده اس

محیا 14 ١۴ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
حاضر غایب
حاضر غایب
چت اورداپ
اینجا که بیابان نیست!
تاریخ عضویت: 16 دي 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
حاضر غایب
آخرین حضور: 29 بهمن 95
موزیک مورد علاقه حاضر غایب


تشکر و قدردانی رسمی حاضر غایب

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده حاضر غایب