چت کردن با salar
salar ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپ


آخر عاقبت رایکا و پرنیا که این دست اون دست میکنن
سامان اندی دیروز

رایکا دیروز

چنار اینجوری نمیشه همه رو مخمن. باس فرار کنم برم مریخ این آدم فضاییا بنظرم بهترن

♥وحید♥ دیروز

لوله باز کن..اصولا تو ذهنت هیچی نداره..یه بینی که پره اونم با لوله باز کن حله

رایکا دیروز

مشاورا چرت می گن چطوری ذهنمو خالی کنم

♥وحید♥ دیروز

خوب خالی کن ذهنتو...فقط منو شیفت دیلیت نکنیا

ساناز بهاری دیروز

جالب بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپ


مطالبتون خیلی بامزس
سلطان مسعود ٢۵ بهمن ٩۶

آی خدا،الهم الرزقنا

salar ٢۵ بهمن ٩۶

هیچکدوم. عکس اینترنتیه ترنم.

فاطمه123 ٢۵ بهمن ٩۶

t a r a n o m ٢۵ بهمن ٩۶

خودتی یا بچته

salar ٢۵ بهمن ٩۶

t a r a n o m ٢۵ بهمن ٩۶

کیمده

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپ


این دوتا توله سگای ما هستن. نژاد آلابای. چون نجسه با دستکش غذا میدیم. واس باغه.


چت اورداپ


بزرگ شن این شکلی میشن. غول نگهبان
رایکا ٢۵ بهمن ٩۶

سگ نیس ک دایناسووووووووره

♥وحید♥ ٢۵ بهمن ٩۶

پرنیا مماغم دو گرم ولی ات و اشغالای توشو فک نکنم سگا بخورنا چه نکته بین پرنیا

salar ٢۵ بهمن ٩۶

وحیددد

avahasti ٢۵ بهمن ٩۶

وای عجب سگیه

parnya ٢۵ بهمن ٩۶

وحید چرا دروع میگی مماغت تنهایی یه5کیلویی میشه

♥وحید♥ ٢۵ بهمن ٩۶

دروغ میگی گوشت کم اوردی براشون میوای از لاشه ی من مایه بزاری؟/ بخدا یه پوست و اصلا استخونم ندارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپچت اورداپ

سلطان مسعود ٢۵ بهمن ٩۶

ارشیا546 ٢۵ بهمن ٩۶

salar ٢۵ بهمن ٩۶

آوا اولی مادرش میگه با دهن نخور ینی با لیوان بخور. پسره هم مثلا ضد حال زده. ینی با دهننخورم با کجا بخورم

parnya ٢۵ بهمن ٩۶

آوااااای بهار ٢۵ بهمن ٩۶

دومی خوب بود. اولیو متوجه نشدم یعنی چکارکرد مگه شیافه

بارانا 444 ٢۵ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپ


برای رو کم کنی فاطمه و رها.
حنای کره جنوبی. با رنگ سبز.
پارسال گذاشتم هنوز نرفته رنگش
آوااااای بهار ٢۵ بهمن ٩۶

لیدا30 ٢۵ بهمن ٩۶

t a r a n o m ٢۵ بهمن ٩۶

رها5495 ٢۵ بهمن ٩۶

قشنگه فقط این حنایی کره جنوبی چرا خودکار چینی کنارشه

parnya ٢۵ بهمن ٩۶

salar ٢۵ بهمن ٩۶

خانوم گل با تشکر

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ١١ بهمن ٩۶
ﺩﻭﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺯﻥ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ.
ﺧﻼﺻﻪﻫﺮﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺑﺎﺗﺮﺱ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ
ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺁﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﺮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﻢ.
ﻣﺮﺩﻩﻫﻢﺑﺪﻭﻥ ﻣﮑﺚ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ ﺁﺭﻩ
ﺁﺭﻩ ﭼﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ .
ﺯﻧﻪﺑﺎﺯﻣﯿﮕﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ
ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ
ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .
ﺑﻌﺪﺳﺮﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﺼﻒ ﺷﯿﺸﻪ
ﺭﻭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭﻣﯿﺪﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ .
ﺯﻧﻪﻫﻢﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ.
ﻣﺮﺩﻩﻣﯿﮕﻪﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﺯﻧﻪﻣﯿﮕﻪﻧﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﭼﻮﻥﺗﻮﻣﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩﯼ
...ﺧﺨﺨﺨﺨﺦ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﯼ :
ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﺭﻭﺩﺳﺘﻪﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﻦ
ﺍﯾﻦ ﺻﺪ ﺩﻓﻌﻪ
رایکا ٢١ بهمن ٩۶

سلطان مسعود ٢١ بهمن ٩۶

محمدرضاا ٢١ بهمن ٩۶

الناز33 ٢١ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ١٠ بهمن ٩۶
يک روز توي پياده رو به طرف ميدان تجريش مي رفتم...

از دور ديدم يک کارت پخش کن خيلي با کلاس، کاغذهاي رنگي قشنگي دستشه ولي به هر کسي نميده!

خانم ها رو که کلا تحويل نمي گرفت و در مورد آقايون هم خيلي گزينشي رفتار مي کرد و معلوم بود فقط به کساني کاغذ رو مي داد که مشخصات خاصي از نظر خودش داشته باشند، اهل حروم کردن تبليغات نبود ....

احساس کردم فکر مي کنه هر کسي لياقت داشتن اين تبليغات تمام رنگي گرون قيمت رو نداره،
لابد فقط به آدمهاي باکلاس و شيک پوش و با شخصيت ميده! از کنجکاوي قلبم داشت مي اومد توي دهنم...!!!

خدايا، نظر اين تبليغاتچي خوش تيپ و با کلاس راجع به من چي خواهد بود؟! آيا منو تائيد مي کنه؟!!

کفشهامو با پشت شلوارم پاک کردم تا مختصر گرد و خاکي که روش نشسته بود پاک بشه و کفشم برق بزنه!

شکم مبارک رو دادم تو و در عين حال سعي کردم خودم رو کاملا بي تفاوت نشون بدم!
دل تو دلم نبود. يعني منو مي پسنده؟ يعني به من هم از اين کاغذهاي خوشگل ميده...؟!

همين طور که سعي مي کردم با بي تفاوتي از کنارش رد بشم با لبخند نگاهي بهم کرد و يک کاغذ رنگي به طرفم گرفت و گفت:

آقاي محترم! بفرماييد...

قند تو دلم آب شد!
با لبخندي ظاهري و با حالتي که نشون بدم اصلا برام مهم نيست بهش گفتم : مي گيرمش ولي الان وقت خوندنش رو ندارم! کاغذ رو گرفتم.

چند قدم اون ورتر پيچيدم توي قنادي و اونقدر هول بودم که داشتم با سر مي رفتم توي کيک . وايسادم و با ولع تمام به کاغذ نگاه کردم،
نوشته بود:

"ديگر نگران طاسي سر خود نباشيد، پيوند مو با جديدترين متد روز
الناز33 ١۶ بهمن ٩۶

salar ١٢ بهمن ٩۶

ریکا یارو فکمیکرده به باکلاسا میده کاغذو. در حالی که به کچلا میداده که برن مو بکارن

علیرضا99 ١٢ بهمن ٩۶

سعید بخون بدک نیس

لیدا30 ١٢ بهمن ٩۶

رایکا ١٢ بهمن ٩۶

یعنی کچلا پولدارن که همه شون باکلاس بودن!!!!

نرگس23 ١٢ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ١٢ بهمن ٩۶


چت اورداپ


به نظرم درسته.
سلیمان26 ١٢ بهمن ٩۶

نکته اخلاقی این پست فقطط حال

بهناام ١٢ بهمن ٩۶

اگه پول نداری پس در استرس هستی

t a r a n o m ١٢ بهمن ٩۶

yalda1374 ١٢ بهمن ٩۶

من پس کجام

علیرضا99 ١٢ بهمن ٩۶

amin333 ١٢ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با salar
salar ١١ بهمن ٩۶

salar ١٢ بهمن ٩۶

چکامه داشتم سکته میکردم داش علیرضا دیدی چجوری با احساسات من بازی کردن؟

علیرضا99 ١١ بهمن ٩۶

سالاری داداش تک و تنها همشونو کار گرفتی

ساناز بوشهر ١١ بهمن ٩۶

ن مشکل من 10تاچیز دیگس ن فقط این پست ک حالموبدمیکنه

chakameh ١١ بهمن ٩۶

آی خدا معذرت آقا سالار یه مزاح کوچک بود

salar ١١ بهمن ٩۶

شما منتظر باش مدیرا باید زحمتشو بکشن. .. اووه کار ساناز خانم به درمونگاه کشید

ساناز بوشهر ١١ بهمن ٩۶

مرگس خخخخخخخخخخ ن ممنو نمعدم درده مرتب حالم بده

عضو چت اورداپ
salar
salar
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 15 تير 91
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
10,816 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
salar
به سمت خدا
کلبه ی حیوانات
موزیک مورد علاقه salar


تشکر و قدردانی رسمی salar

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده salar