چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

کار زن افراط و تفریط است

اگر دوست بدارد

از شدت محبت بیزار میشود

و وای به حال زمانی که

دشمنی پیدا کند...
maryam p r ٢٩ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٩ خرداد ٩۶

شاید اگه بیزار هم بشه نتونه کاری بکنه

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶
دوست داشتن یه نفر
دیوونگیه

دوسـت داشته شدن
توسط یه نفر یه هدیه ست

دوسـت داشتن ڪسـی ڪه
دوست داره ،،،،
وظیفه ست❤️

اما دوسـت داشته شدن
توسط ڪسـی ڪه
دوسش داری
زندگـــــیه....


چت اورداپ

الناز33 ٢٨ خرداد ٩۶

ماجرایِ من و تو ، باورِ باورها نیست،، ماجرایی ست که در حافظۂ دنیا نیست،، نَه دروغیم ! نَه رویا ، نَه خیالیم ، نَه وَهْم،، ذاتِ عشقیم ! که در آینه ها پیدا نیست،، تو گُمی در من وُ من در تو گُمم ، باور کُن !،، جُز در این شعر ، نشان وُ اثری از ما نیست،،

سامان اندی ٢٣ خرداد ٩۶

نگارsol ٢٣ خرداد ٩۶

بهار جونم میبینم که لایک خورت ملس شده منم لایکیدمت

الناز33 ٢٢ خرداد ٩۶

ز تمـــام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیــــر با تو بودن دلم آرزو ندارد...

علی عبادی12 ٢١ خرداد ٩۶

maryam p r ٢١ خرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢٢ خرداد ٩۶
مادربزرگ می گفت
قلبت که بینظم زد
از همیشه عاشق تری
اشکت که بی اختیار ریخت
از همیشه دلتنگ تری
شبت که با درد گذشت
فکرت از همیشه درگیرترست


چت اورداپ

الناز33 ٢٢ خرداد ٩۶

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی، تا آدم گاهی؛ آنجا جان بدهد... مثلا ؛ آغوش تو! جان می دهد، برای جان دادن

پسرک معتاد به عشق ٢٢ خرداد ٩۶

آوااااای بهار ٢٢ خرداد ٩۶

مادربزرگ حرفای خوبی میزنه

سامان اندی ٢٢ خرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶
زنها هرگز نمیگویند

تو را دوست دارم

ولی وقتی از تو پرسیدند

مرا دوست داری

بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .


چت اورداپ

علی عبادی12 ٢١ خرداد ٩۶

گورستان عشق ٢١ خرداد ٩۶

به من که میگن باران کجایی دلم برات تنگ شده

maryam p r ٢١ خرداد ٩۶

الناز33 ٢١ خرداد ٩۶

صد بار گفتمش .... وسطِ حرفِ من نخند ...! یکبـار خنده کرد و ... بیا ... عاشقـش شدم ...!!

کامی سیتی ٢١ خرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶
کار زن افراط و تفریط است

اگر دوست بدارد

از شدت محبت بیزار میشود

و وای به حال زمانی که

دشمنی پیدا کند...


چت اورداپ

کامی سیتی ٢١ خرداد ٩۶

الناز33 ٢١ خرداد ٩۶

هر شب... فاصله ها را ورق می زنم در مرور چشمانت و خیالی که دود از سر رؤیاها... بلند کرده است !

maryam p r ٢١ خرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

یکی باید باشد؛
بی قراری هایت
بهانه هایت
سردی های گاهی گذرت
ترس و دلواپسی هایت
و خنده های پر بغضت
را تاب ک نه!
آغوش بیاورد..
الناز33 ٢١ خرداد ٩۶

پــر نقـش تـر از فــرش دلــم بــافتــه ای نیســت از بـــس کـه گـــره زد بـه گـــره حــوصلــــه هــا را

سامان اندی ٢١ خرداد ٩۶

maryam p r ٢١ خرداد ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٢١ خرداد ٩۶
دیدی دستتو با کاغذ میبُری
چقدر میسوزه و فراموشش نمیکنی ؟
در صورتی که وقتی
با چاقو میبُری زود فراموش میکنی...
در حقیقت کاغذ
از چاقو بُرنده تر نیست !!
ولی انتظار آسیب از کاغذ رو نداشتی


چت اورداپ

الناز33 ٢١ خرداد ٩۶

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین . . .مغزم را کلیک که می کنم بالا نمی آید !

maryam p r ٢١ خرداد ٩۶

grand mother ٢١ خرداد ٩۶

لایک

آوااااای بهار ٢١ خرداد ٩۶

جالب بود

عضو ارشد
چت کردن با بهاره1375
بهاره1375 ٩ خرداد ٩۶

7833 ١٢ خرداد ٩۶

دلم میخاست یکیو بغل کنم توروخدا ببخش

کیمیا ا ١١ خرداد ٩۶

النا 2020 ١٠ خرداد ٩۶

عضو ارشد