چت کردن با گل شمال
گل شمال از مازندران ٨ خرداد ٩٧
«هفت قانون منطقی»
1.با گذشته خود کنار بیائید،تا حال شمارا خراب نکند.
2.آنچه دیگران درباره ی شما فکر میکنند به شما ارتباطی ندارد.
3.گذشت زمان تقریبا داروی هردردی است،ب زمان کمی فرصت دهید.
4.کسی دلیل ومسئول خوشبختی شما نیست،خودتان مسئولید.
5.زندگی خودرا بادیگران مقایسه نکنید،ما هیچ خبر نداریم زندگی آنهابرای چه وچگونه است.
6.زیادفکرنکنید،اشکال ندارد جواب بعضی چیزها را ندانیم.
7.لبخند بزنید،شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.
صبا مشهد ٨ خرداد ٩٧

رایکا ٨ خرداد ٩٧

ایدا 17 ٨ خرداد ٩٧

الناز33 ٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
گل شمال
گل شمال
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 29 دي 95
تولد:
محل زندگی:مازندران
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (روانشناسی)
عضو تأیید شده
گل شمال
موزیک مورد علاقه گل شمال


تشکر و قدردانی رسمی گل شمال

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده گل شمال