چت کردن با چالش
چالش ١٠ آذر ٩٧
هوا بس گرمه ، من همه لباسامو در آوردم !
.
.
.
.
.
.
آخه من تو حمومم !!!!
مریسا7 ١٠ آذر ٩٧

خدایاتوبه استغفرالله

barsam ١٠ آذر ٩٧

havaset bashe

desperado ١٠ آذر ٩٧

نچاعی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ١٠ آذر ٩٧
هوا خیلی گرمه ! خیلیی
شما گرمتون نیست ؟
فاطمه017 ١٠ آذر ٩٧

منم گرممه پنکه زدم اره بخدا

parnya ١٠ آذر ٩٧

ما که یخ میزنیم بیرون برای همین خونه نشین شدیم

زهره 21 ١٠ آذر ٩٧

الناز33 ١٠ آذر ٩٧

اینجا بارونه..هوا یخِ.. با لباس گرم چسبیدیم ب بخاری

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٧ آذر ٩٧


چت اورداپ


زندگی کوتاه است قواعد را بشکن،سریع فراموش کن واقعا عاشق باش،بدون محدودیت بخند وهیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن
صباااا ٧ آذر ٩٧

جایی برا خنده نمونده

**پسرکوهستان** ٧ آذر ٩٧

الناز33 ٧ آذر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ۴ آذر ٩٧
دی ماه 1397چه خبراست؟
رز وحشی ۴ آذر ٩٧

نه

پویا18 ۴ آذر ٩٧

امتحانات نوبت اول

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ١٨ آبان ٩٧
من خودمو خراب کردم !
.
.
..
ariya131251 ١٨ آبان ٩٧

mohsen 33 ١٨ آبان ٩٧

از اول خراب بودی غم نخور

3پیده ١٨ آبان ٩٧

چیشده؟

چالش ١٨ آبان ٩٧

نگو که شرمندم!!!!!!

الناز33 ١٨ آبان ٩٧

سرِ چی؟

ariya131251 ١٨ آبان ٩٧

خوب کردی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ١٨ آبان ٩٧
واسه گرفتن کادو از شوهراتون به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع الاول

تقدیم به آقايون و داداشای گرامی ...
مرد یعنی يار هستی در وجود
مرد یعنی یک فرشته در سجود
مرد یعنی یک بغل آسودگی
مرد یعنی پاکی از آلودگی



مرد یعنی هدیه ی زن از خدا
مرد یعنی همدم و یک هم صدا
مرد یعنی عشق و هستی، زندگی
مرد یعنی یک جهان پایندگی
مرد یعنی اردیبهشت، فصل بهار
مرد یعنی زندگی در لاله زار
مرد یعنی عاشقی، دلدادگی
مرد یعنی راستی و سادگی
مرد یعنی عاطفه، مهر و وفا
مرد یعنی معدن نور و صفا


اين مناسبت ها آدم رو به چه دروغ هايي وادار ميکنه
خدايا ما رو ببخش
عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٩ مهر ٩٧
ﻣﺮﺩ ﻫﯿﺰﻡ ﺷﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮد، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺗﺒﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞآﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟
ﻣﺮﺩ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﻭ ﮔﻔﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ آﺏ ﺭﻓﺖ ﻭ یک ﺗﺒﺮ مسی آﻭﺭﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻨﻪ؟ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ یک ﺗﺒﺮ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻨﻪ؟
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ!!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ یک ﺗﺒﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻨﻪ
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﺮ ﻣﺮﺩ را آﻭﺭﺩ، ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ﻭ ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺒﺮ را به او ﺩﺍﺩ!
ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ رفتند. ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺯﻧﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ آﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻣﺮﺩ بسیار ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ آﻣﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﺭا ﭘﺮﺳﯿﺪ؟
ﻣﺮﺩ ﺟﺮﯾﺎﻥ را ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ملکه زیبایی 2017 ﺑﺮﮔﺸﺖ! می‌خواﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ هم ﻣﺮﺩ رو ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ کنه، ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮته؟
مرد ﮔﻔﺖ: آﺭﻩ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﯽ؟
مرد ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ تو ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺩﻡ، ﻫﺮﺳﻪ ﺯﻥ رو ﺑﻪ ﻣﻦ می‌دادی ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻣﺨﺎﺭجشون ﺑﺮﻧﻤﯽ‌آﻣﺪﻡ!!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ
پس ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: آفرین! ﺍﻫﻞ ﮐﺠﺎﯾﯽ که ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺯﺭﻧﮕﯽ؟ ﻣﺮﺩ گفت: ایران!
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ: یارانه هارو کی میریزن؟
فاطمه123 ٢٩ مهر ٩٧

جالب بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٨ مهر ٩٧
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید. آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه؛ هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده است آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند. آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند. مهربان باشید با مهربانان...

reza _ 13 ٢٨ مهر ٩٧

الناز پس قبول داری پست ناقص بود ... بارانا باشه ...

الناز33 ٢٨ مهر ٩٧

رضا اونارم زخم نزن.. دست خودشون نیس..شاید ی روز بخودشون بیان و مهربون شن..اونوقت جای زخم رو ببینن بازم نامهربون میشن باهات

بارانا 444 ٢٨ مهر ٩٧

رضا تو کلا ب مخت فشار نیار

reza _ 13 ٢٨ مهر ٩٧

خب برام سوال بود الناز ...

الناز33 ٢٨ مهر ٩٧

رضا تو کلا راحت باش .. لحاف تشک بیارم برات؟

reza _ 13 ٢٨ مهر ٩٧

به آدمای نامهربون چی ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٨ مهر ٩٧

ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟﺰﻳﺮﻩآﺩﻡ ﺧﻮﺍﺭﺍ ... ﻳﮑﻲ ﺭﻓﺖ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺩ، ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﺯﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻳﺎﻣﺮﺩ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ زن ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ، ﻣﻐﺰ مرد ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !!! ﻳﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻐﺰمردها ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻧﺘﺮﻩ، ﺍﺯ ﺑﺎﻫﻮﺷﻲ مرد ها ﺳﺖ؟



ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﻱ ﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﻧﺨﻴﺮ،آﺧﻪ ﻣﺎ کله هر زنی ﺭﻭ ﻣﻴﺸﮑﻨﻴﻢ ﻳﻪ مغز ﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ کله ﺩﻩ ﺗﺎ مرد ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻳﻪ مغز ﮐﻮﭼﻴﮏ ﺍﺯﺷﻮﻥ در بیاد

خانمها موج مکززززززیکی


sara1377ak ٢٨ مهر ٩٧

الناز33 ٢٨ مهر ٩٧

کل تهیانی چند

پوریا کفترباز ٢٨ مهر ٩٧

کله پوک

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٨ مهر ٩٧
نفر آخر شدن خیلی راحته، فقیر بودن, تنبل بودن, بدبخت بودن خیلی راحته ، اما تو به دنیا نیومدی که فقیر باشی، تو به دنیا نیومدی که بدبخت باشی، تو به دنیا نیومدی که ضعیف باشی! از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن، اصلا مهم نیست که قبلا چه کسی بودی از همین الان شروع کن و همه چیز رو تغییر بده. یادت باشه هیچکس به جز خودت مسئول زندگی تو نیست، نه پدرت نه مادرت و نه هیچ کس دیگه! اولین قدم برای تغییر، پذیرفتن تمام مسئولیت زندگیته..
.
sara1377ak ٢٨ مهر ٩٧

hana110 ٢٨ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٧ مهر ٩٧


چت اورداپ

grand mother ٢٧ مهر ٩٧

چه بامزه

پوریا کفترباز ٢٧ مهر ٩٧

چ پسر مودب نشسته. گل پسر

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢۵ مهر ٩٧
⭕️سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند.
فرمانده به آنها گفت:
رها5495 ٢۵ مهر ٩٧

فرمانده به انها گفت : هر گلوله دونفر را از پای در می اورد سرباز و دختری که در قبلش می تپد مواظب قلب های تپده باشید آنها چشم به راه شما و چشم به افتخار پیروزی شما هستند

کامی سیتی ٢۵ مهر ٩٧

طنین

طنینم ٢۵ مهر ٩٧

گف جمیعن خسته نباشین ب صرف میوه و چای ب چادر بغلی مراجعه کنید از نور چشمان بعدن پذیرایی میشود و بانوان در ایوان تشریف دارن

t a r a n o m ٢۵ مهر ٩٧

آوای بهار ٢۵ مهر ٩٧

چی گفت

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢۵ مهر ٩٧
زندگی یعنی
اعتماد کردن به احساسات

استفاده از فرصت ها
درس گرفتن ازگذشته

و درکِ اینکه
همه چیز تغییر خواهد کرد

شبتون آروم
**abdolla** ٢۵ مهر ٩٧

شبتون آروم

آوای بهار ٢۵ مهر ٩٧

شبتون زیبااچون انار

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢۵ مهر ٩٧


چت اورداپ

t a r a n o m ٢۵ مهر ٩٧

No telegrameshکـــو

*ارش* ٢۵ مهر ٩٧

پیغمبر

طنینم ٢۵ مهر ٩٧

خب انیشتین قبل محمد چی میشه معنیش؟؟؟؟

*ارش* ٢۵ مهر ٩٧

میلیارد نه میلیون

طنینم ٢۵ مهر ٩٧

ن فیس بوک ن واتس اپ ن توئیتر ن اینیستاگرام فقط 1/8میلیون فلاور اواست محمد......بقیشو نفهمیدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢۵ مهر ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢١ مهر ٩٧
شغالی به شير گفت: با من مبارزه ڪن. شير نپذيرفت. شغال گفت: نزد شغالان خواهم گفت شير از من می ‌هراسد! شير گفت: سرزنش شغالان را خوشتر دارم از اينڪه شيران مرا مسخره ڪنند ڪه با شغالی مبارزه ڪردم...! گاهی وقتها مشاجره با یڪ احمق، ما را هم احمق جلوه می دهد...
لیلیوم ٢١ مهر ٩٧

نعمه ٢١ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢١ مهر ٩٧
روزی شخصی نزد شیخ رفت و
گفت یا شیخ بی قرارم........










و شیخ برای فردا ساعت 6 با او قرار گذاشت و او با قرار شد
سلطان مسعود ٢١ مهر ٩٧

ننه امیر ته دیگ سوخته

لیلیوم ٢١ مهر ٩٧

ی بارم رفته گفته یا شیخ بیمارم و شیخ ماری ب او داد و او دیگر بی مار نبود

نعمه ٢١ مهر ٩٧

سلطان مسعود ٢١ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢١ مهر ٩٧
رفت‌وآمد و معاشرت داشتن با افراد موفق،
یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین راه‌های یادگیری اصول موفقیت است...
لطفا بعد از مطالعه اين متن، آدمهاي موفق اطراف خود را بشماريد!
لیلیوم ٢١ مهر ٩٧

sakaia ٢١ مهر ٩٧

موافقم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢١ مهر ٩٧
یه سری رفتیم خواستگاری خانواده طرف موافقت کردند ولی بابام گفت نه!
دلیلش هم این بود که میگفت
آدم سالم زن تو نمیشه ۱۰۰% دخترشون یه ایرادی داره
سلطان مسعود ٢١ مهر ٩٧

لیلیوم ٢١ مهر ٩٧

آخی الهی

پویا17 ٢١ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چالش
چالش ٢٠ مهر ٩٧
یگه وابسته نشو ,
میگم وابسته نشو تو رابطه عاطفی مث اینه تو چای شکر بریزی بگی شیرین نشو..!
الناز33 ٢٠ مهر ٩٧

"د" یان برا پست بود ..گفتم نمونه پیش من... اینم برا پست

grand mother ٢٠ مهر ٩٧

دقیقا پس ما میگیم چای نخور

ززههرراا ٢٠ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چالش
چالش
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 3 مرداد 97
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
چالش
موزیک مورد علاقه چالش


تشکر و قدردانی رسمی چالش

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده چالش