مهدیسا19

چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ١۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

شایسته79 ١۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

fatemeh30 ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

sara34 ۴ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ۴ ارديبهشت ٩۶

ولی ....

رزمریم ۴ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٣١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

سینا4 ٣١ فروردين ٩۶

نمیشناسمت

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٣١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

المیرا-77 ٢٨ فروردين ٩۶

چنار ٢٨ فروردين ٩۶

فاحشه هم ادم؟؟ قضاوت کردنش کار خداست ..خوب نیس انقد بگین فاحشه

آهو26 ٢٨ فروردين ٩۶

چرا

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ

چنار ٢٨ فروردين ٩۶

مهدیسا اسم جدیده؟؟ یعنی تلفظش موهدیسا هستش؟؟ من خودم فروردینیم چیزی ندیدم از خودم

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

پویا 16 ٢٢ فروردين ٩۶

OMG

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

زهرا26 ٢١ فروردين ٩۶

ان شاءالله که هیچوقت دلت نگیره.غمگین نشی.غصه نخوری.تااخرعمرت همیشه بخندی شادباشی.گریه نکنی.الهی امین

shinee1 ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

naser24 ٢١ فروردين ٩۶

big likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

امیر 464 ٢١ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

مریم چالوس ٢١ فروردين ٩۶

شاینی جونم

shinee1 ٢١ فروردين ٩۶

اذر ماهیم مری جونم

مریم چالوس ٢١ فروردين ٩۶

آذر جنازه ام

کامی سیتی ٢١ فروردين ٩۶

6 چشمم نزنید گناه دارم

امیر 464 ٢١ فروردين ٩۶

من همیشه شادم خیلی هم ریلکس تازگی نداره

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

کامی سیتی ٢١ فروردين ٩۶

ولشون کن راحت باشن امیر

امیر 464 ٢١ فروردين ٩۶

ینی الان دخترا عقل دارن خدایا اینا رو شف نده بذار بخندیم

shinee1 ٢١ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

امیر 464 ٢١ فروردين ٩۶

ماندانا112 ٢١ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢١ فروردين ٩۶

دقیقا

shinee1 ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

آشناا ١٨ فروردين ٩۶

پویا 16 ١٨ فروردين ٩۶

ایسل07 ١٨ فروردين ٩۶

hamid147 ١٨ فروردين ٩۶

شاید یک روز تمامی باشد

آفتاب مهتاب ١٨ فروردين ٩۶

pinar90 ١٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
مهدیسا19
مهدیسا19
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 20 دي 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (حسابداری)
عضو تأیید شده
مهدیسا19
آخرین حضور: 18 خرداد 96
موزیک مورد علاقه مهدیسا19


تشکر و قدردانی رسمی مهدیسا19

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده مهدیسا19