کر بختیاری
کر بختیاری
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 22 دي 90
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کر بختیاری
آخرین حضور: 25 دي 96
موزیک مورد علاقه کر بختیاری


تشکر و قدردانی رسمی کر بختیاری

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کر بختیاری