لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
 

یاسی م

چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ


برای شادی روحشون صلوات
سرباز888 ٢ بهمن ٩۵

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

مهدیس 20 ٢ بهمن ٩۵

یاسی م ٢ بهمن ٩۵

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

روشنک29 ٢ بهمن ٩۵

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ


روحشون شاد
آیت ٢ بهمن ٩۵

کلنل ٢ بهمن ٩۵

جگرم داره آتیش میگیره.

حاضر غایب ٢ بهمن ٩۵

روحش شاد یادش گرامی!

لیلیوم ٢ بهمن ٩۵

ای وای

grand mother ٢ بهمن ٩۵

تسلیت

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢٨ دي ٩۵


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢۴ دي ٩۵


چت اورداپ

ﻣﻦ ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺩﺭ #ﻭﺻﻴﺖ_ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻡ میﻧﻮﺷﺘﻢ:
ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ #ﺣﺠﺎﺏ ﺗﻮ ﻋﻠﻴﻪ دﺷﻤﻦ ﺍﺯ #ﺧﻮﻥ ﻣﻦ #ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ...
.
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ حتی ﺩﺭ #ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺷﺎﻥ می ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ:
.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺴﺘﻢ!
ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﮔﺮﺍیی ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ #ﻏﺮبی ﻫﺎﺳﺖ!
#ﭼﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﻗﺪیمی ﺍﺳﺖ!
.
ﻣﻦ ﺁن روز؛ ﺩﺭ #ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی #ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ میﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻢ ﺑﺮﺍی #ﺩﺷﻤﻦ ﻧﺨﻮﺩ "آﺗﺶ" ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؛
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎسی می ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﺑﺮﺍﻳﻢ #ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻔﺮﺳﺖ!
.
ﻣﻦ آن روز ﻣﺸﺎﻣﻢ ﺍﺯ ﺑﻮی #ﺩﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻢ،اﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ می بردم؛
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﻮی #ﺍﻟﮑﻞ
ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺩﮐﻠﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﺭجی!
.
ﻣﻦ ﺁن رﻭﺯ #ﺧﺸﺎﺏ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺑﻮﺩی ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛
ﻭ بعضیﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ #سگ های ﻧﺠﺲ ﺗﺰئینی ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ...
.
ﻣﻦ ﺁن رﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ،ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎیی، #ﻗﺮﺁﻥ ﻭ #ﺩﻋﺎ می‌ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ و ﺍستغفار میﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻟﺬﺕ می ﺑﺮﺩﻡ؛

ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ #ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻫﺎ
به دنبال #ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺳﺎعت ها ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﻪ می ﺯﻧﻨﺪ ﻭ #ﺭﻭﻡ ﻋﻮﺽ می ﮐﻨﻨﺪ...
.
ﻣﻦ ﺁن رﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ #ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ،ﺩﺭ ﮔﻮشی ﺑﻴﺴﻴﻢ، #ﻳﺎﺯﻫﺮﺍ(ﺱ) ﻭ #ﻳﺎﺣﺴﻴﻦ(ﻉ) میﮔﻔﺘﻢ؛
ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻮشی ﺧﻮﺩ،ﺍﺯ #ﻧﻔﺲ، #ﻋﺸﻖ، #ﻧﺎﺯ ﻭ #ﻓﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﻡ!!
ﺑﻪ #ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ...
.
.
تنها شهدا شرمنده ایم؛
کافی نیست...
شهدا رهرو می‌خواهند...
#رهرو....
.
برادرم!
خواهرم!
بیایید امروز #عهدی با شهدا ببندیم و پیرو راهشان باشیم... (سایت افسران)
yasi banoo ٢۶ دي ٩۵

سامان اندی ٢۴ دي ٩۵

یاسی م ٢۴ دي ٩۵

دلارام ممنون بابت عکس آقای ونگر خواهش میکنم

محمد ونگر ٢۴ دي ٩۵

خیلی ممنون

دلارام0077 ٢۴ دي ٩۵

چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢۴ دي ٩۵


چت اورداپ

yasi banoo ٢۶ دي ٩۵

دلارام0077 ٢۴ دي ٩۵

حاامد ٢۴ دي ٩۵

ما اینور داریم یخ میزینم تو میگی ببار

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢١ آبان ٩۵


چت اورداپ

لیانا1727 ٢٢ دي ٩۵

المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

روشنک29 ٢٢ دي ٩۵

عااالی

grand mother ١٢ دي ٩۵

مسعود35 ١٢ دي ٩۵

روشنک29 ١٢ دي ٩۵

زیباست

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٧ آبان ٩۵


چت اورداپ


از خدا" پروا" کنید
تا پر وا کنید

دکتر چمران
المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

سرباز888 ٢٢ دي ٩۵

روشنک29 ٢٢ دي ٩۵

عاالی

چنار ١٢ آبان ٩۵

دخترافغاان ١٠ آبان ٩۵

چ حس قشنگی داد این تصویر

بانوی دی ٩ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ


21 دی ماه سالگرد شهادت دانشمند هسته ای مصطفی احمدی روشن گرامی باد.
قسمتی از وصیت نامه شهید مصطفی احمدی روشن:

به گفته‌ی شهید چمران: "وقتی کوس جنگ به صدا درآید شناختن مرد از نامرد آسان می‌شود". اینان همان‌هایی هستند که وقتی بوی خون به مشام‌شان رسید در هفت سوراخ خزیدند و شانه خالی کردند و حال آمده‌اند و داعیه‌ی انقلاب را دارند، کجا بودید وقتی بچه‌های ما در خون وضو می‌ساختند آیا کور بودید و ندیدید؟

حال به گورستان بروید و ببینید تاریخ بشریت تا به حال مانند این همه جوان ما دیده است که غالباً با سنی حدود 18-22 سال خود را در کام مرگ انداختند، حال مجالس که برای شهدا برگزار می‌شود خالی است. به خدا که همه‌ی این‌ها جواب دارد. چرا نمی‌دانید که بزرگ‌ترین نعمت را خدا به ما داده است که در حکومتی الهی زندگی می‌کنیم به رهبری ولایت فقیه. گوشتان را باز کنید و بشنوید سخن،‌ سخن‌گوی آمریکایی که گفت:‌ "اگر ما جایگاهی به‌عنوان ولی فقیه را بر زورق تردید بنشانیم بزرگ‌ترین بار را از دوش خود برداشته‌ایم" آیا حالا اگر کسی با این اصل مخالفت دارد جیره خور امریکا نیست؟
setare00 ٢٢ دي ٩۵

المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

روشنک29 ٢٢ دي ٩۵

بسیار عالی

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ


تلاش کن تا دوستی را بیابی که

قلبی به وسعت دریا داشته باشد،

در آن صورت برای وارد شدن

به قلب او نیازی به کوچک

کردن خود نداری ...

و ما هم دریا دل باشیم تا از کسی نرنجیم و کسی را نرنجانیم...

تانیازی به کوچک کردن کسی نباشد ...
سام 266 ٢١ دي ٩۵

بي نشان30 ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۴ دي ٩۵


چت اورداپ


از خدا خواستم عادت‌های زشت را ترکم بدهد
خدا فرمود: خودت بايد آنها را رها کنی
از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفا دهد
فرمود: لازم نيست، روحش سالم است، جسم هم که موقت است
از او خواستم لااقل به من صبر عطا کند
فرمود: صبر، حاصل سختی و رنج است. عطا کردنی نيست، آموختنی است
گفتم: مرا خوشبخت کن
فرمود: «نعمت» از من، خوشبخت شدن از تو
از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند
فرمود: رنج از دلبستگی‌های دنيايی جدا و به من نزديکترت می‌کند
از او خواستم روحم را رشد دهد
فرمود: نه، تو خودت بايد رشد کنی
من فقط شاخ و برگ اضافی‌ات را هرس می‌کنم تا بارور شوی
از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت کامل ببرم
فرمود: برای اين کار من به تو «زندگی» داده‌ام
از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد، من هم ديگران را دوست بدارم.
خدا فرمود: آها، بالاخره اصل مطلب دستگيرت شد


برنا ١۶ دي ٩۵

لوسی ١۶ دي ٩۵

برگر جان فک کنم ی چیزی توو گلوت گیر کرده .

bargrkhazan ١۶ دي ٩۵

چقده خوش خنده ای! .... خخخخخخخ ..

لوسی ١۶ دي ٩۵

همبرگری یا چیزبرگر

yasi banoo ١۶ دي ٩۵

bargrkhazan ١۶ دي ٩۵

غلط نیست لوس جونم!....این برا اینه که بقیه رو امتحانو کنم!...لوسی لوسی لوسی !

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۴ دي ٩۵


چت اورداپ


اگرانسان سر به زیر باشد، میگویند: افسردگی دارد،

اگراهل بگو و بخند باشد، میگویند: جلف است!ا

گر اضافه وزن داشته باشد، میگویند: شکموست،

اگر لاغر باشد، میگویند: انگار روزی نخورده.

اگر انسان از حقش دفاع کند، میگویند: با همه دعوا دارد!

اگر از حقش بگذرد میگویند: دست و پا چلفته است!

امـــــــــــــــــــــــــــــــان از حرف مردم

آیا عجیب نیست که سیستم « خنک کننده » دل بعضی ها با

« سوزاندن » دل بعضی دیگر کار میکند ؟
sara34 ١۴ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۵ آبان ٩۵


چت اورداپ


زمستان، نوید دهنده بهار است،

آسمان پیش از طلوع، تاریک‌ترین است،

طوفان هر قدر سهمگین تر باشد، رنگین کمانش درخشان‌تر است،

روزهای سخت، همیشه پیش از بهترین روزها می آیند،

پس همواره امیدتان را حفظ کنید...
مدیر 2 ١٢ دي ٩۵

سورن111 ١۶ آبان ٩۵

دلارام0077 ١۵ آبان ٩۵

پس توکلت بخالقت.موفق باشی عزیزم

یاسی م ١۵ آبان ٩۵

بله حتما همینطوره دلارام جون

دلارام0077 ١۵ آبان ٩۵

امیدمون ب خداااااااااااس خودش بهتریناروورق میزنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۵ آبان ٩۵


چت اورداپ


امیدواریت نسبت به چیزی که بدان امید نداری، بیشتر باشد ازچیزی که به آن امیدواری،

زیرا ملکه سبا میخواست باسلیمان بجنگد ولی به همسری او درآمد،

موسی بدنبال آتشی برای گرم شدن بود،خداوند اورا به پیامبری برگزید

و جادوگران فرعون برای شکست موسی به میدان آمدند ولی همگی به او ایمان آوردند ...

برداشتی آزاد از نهج البلاغه
grand mother ١٢ دي ٩۵

خیلی متن زیبای بود

مدیر 2 ١٢ دي ٩۵

yasi banoo ١۶ آبان ٩۵

محمد ونگر ١۵ آبان ٩۵

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را در برابر او گستاخ نکند و از او بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش نومید نکند.

آهو26 ١۵ آبان ٩۵

سورن111 ١۵ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١١ آذر ٩۵


چت اورداپ

دلارام0077 ١١ آذر ٩۵

خدایا دستای خالیموبگیر درسته بدم ولی....

الناز33 ١١ آذر ٩۵

الهی آمین

چنار ١١ آذر ٩۵

آمین

حامد زنجان ١١ آذر ٩۵

گمنام 1 ١١ آذر ٩۵

آمین یا رب العالمین

yasi banoo ١١ آذر ٩۵

آمین

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۴ آبان ٩۵


چت اورداپ


در کلاس شیمی خوانده ایم که:

کربن و الماس از یک عنصر هستند

کربن سست ترین و ارزانترین ماده است

و الماس سخت ترین و ارزشمندترین

و کربن تحت فشا ر به الماس تبدیل میشود؛

پس فشا رهای زندگی راتحمل کن تاالماس شوی...

بله الماس همان کربن است که تحت فشا ر و شرایط سخت تغییر کرده.تحمل فشا رهای زندگی انسان را ارزشمند و قوی می کند.
لوسی ١١ آذر ٩۵

yasi banoo ١١ آذر ٩۵

لیلیوم ٢١ آبان ٩۵

پسر شیطون ٢١ آبان ٩۵

بهنام 22 ١۵ آبان ٩۵

یاسی م ١۵ آبان ٩۵

کاربر محمد@ امیدوارم متوجه معنی عمیق آیه شده باشید ،

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢١ آبان ٩۵


چت اورداپ


زنده بودن حرکتی است افقی
از گهواره تا گور ……
اما زندگی کردن حرکتی است عمودی
از فرش تا عرش …..

زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.
ماموریت ما در زندگی
"بی مشکل زیستن " نیست
"با انگیزه زیستن " است...
ساراخانم ٣ آذر ٩۵

مهسا 29 ٣ آذر ٩۵

بیاد سرباز888 ٣٠ آبان ٩۵

یاسی م ٢١ آبان ٩۵

ممنون از همگی

چنار ٢١ آبان ٩۵

ای جان..چه پستی زیبا

yaseer ٢١ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ٢١ آبان ٩۵


چت اورداپ


اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد، محو طبیعت می شود، کمتر سخت می گیرد، می بخشد،می خندد،می خنداند و با خودش در یک صلح درونییست،او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!

او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را می داند.او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد!
بیاد سرباز888 ٣٠ آبان ٩۵

قدیمی ٢١ آبان ٩۵

شبیه دیالوگ های راز بقا بود

چنار ٢١ آبان ٩۵

یاسی میدونه ناراحت نباش این میگذره.

yasi banoo ٢١ آبان ٩۵

ناراحت نباش این نیز بگذرذ

banoo_18 ٢١ آبان ٩۵

میدونسم یاسی ولی انقد مطمعن نبودم یاسی م جونم ممنونم عزیزم

yasi banoo ٢١ آبان ٩۵

نمیدونستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۵ آبان ٩۵


چت اورداپ

رضا 210 ١٨ آبان ٩۵

بــــــــــــــــیگ لایک

محمد@ ١٧ آبان ٩۵

خدایی هست چون امیدی هست

yasi banoo ١۶ آبان ٩۵

مستی44 ١۵ آبان ٩۵

سورن111 ١۵ آبان ٩۵

banoo_18 ١۵ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۵ آبان ٩۵


چت اورداپ


دعواکن… ولی با کاغذت !!

اگر از کسی ناراحتی؛ یک کاغذ بردار و یک مداد...

هرچه خواستی به او بگویی,روی کاغذبنویس...

خواستی هم داد بکشی تنهاسایزکلماتت را بزرگ کن

نه صدایت را…

آرام که شدی،برگردوکاغذت رانگاه کن...

آنوقت خودت قضاوت کن...

حالامی توانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی...

دلی هم نشکانده ای, وجدانت را نیازرده ای...

خرجش همان مداد و پاک کن بود, نه بغض و پشیمانی...

"گاهی میتوان از کوره خشم پخته تربیرون آمد" ...
اسم فامیل ١۵ آبان ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با یاسی م
یاسی م از البرز ١۴ آبان ٩۵


چت اورداپ


آرتوراش قهرمان افسانه ای تنیس هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، با تزریق خون آلوده، به بیماری ایدز مبتلا شد طرفداران آرتور از سر تا سر جهان نامه هایی محبت آمیز برایش فرستادند

یکی از دوستداران وی در نامه خویش نوشته بود: “چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟”

آرتور اش، در پاسخ این نامه چنین نوشت:

در سر تا سر دنیا بیش از پنجاه میلیون کودک به انجام بازی تنیس علاقه مند شده و شروع به آموزش می کنند.

حدود پنج میلیون از آن ها بازی را به خوبی فرا می گیرند.

از آن میان قریب پانصد هزار نفر تنیس حرفه ای را می آموزند

و شاید پنجاه هزار نفر در مسابقات شرکت می کنند

پنج هزار نفر به مسابقات تخصصی تر راه می یابند.

پنجاه نفر اجازه شرکت در مسابقات بین المللی ویمبلدون را می یابند.

چهار نفر به مسابقات نیمه نهایی راه می یابند.

و دو نفر به مسابقات نهایی.

وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست هایم می فشردم هرگز نپرسیدم که

“خدایا چرا من؟”

و امروز وقتی که درد می کشم، باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم :

"چرا من؟"
بهنام 22 ١۵ آبان ٩۵

بدلیل پاره ای از مشکلات شخصی

محمد243 ١۴ آبان ٩۵

قشنگ بود

یاسی م ١۴ آبان ٩۵

پرنیا لیلیوم

parnya ١۴ آبان ٩۵

زیبا....

پسر شیطون ١۴ آبان ٩۵

هوم به کسی نمیگم امروز یه بنده خدایی مسدودم کرد

لیلیوم ١۴ آبان ٩۵

ایول

عضو چت اورداپ
یاسی م
یاسی م
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 19 مهر 95
تولد:
محل زندگی:البرز
جنسیت:خانم،
تحصیلات:علوم تجربی، سایر (شیمی)
عضو تأیید شده
یاسی م
موزیک مورد علاقه یاسی م


تشکر و قدردانی رسمی یاسی م

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده یاسی م