چت کردن با chesh_sefid
chesh_sefid ٢٩ مرداد ٩۶
Loosiam
chesh_sefid ٢٩ مرداد ٩۶

Loosi , LOOSI ham emrooz sabt shd.

مسعود35 ٢٩ مرداد ٩۶

((لوسی)) ! خوشا به حوصلهات وقتِ امتحان،، ما برگه را ((سفید)) به استاد میدهیم

chesh_sefid ٢٩ مرداد ٩۶

مسعود35 ٢٩ مرداد ٩۶

دلم به آمدنت قد نمی دهد، من((چشم)) به این راه ((سفید)) کرده ام

chesh_sefid ٢٩ مرداد ٩۶

masood

مسعود35 ٢٩ مرداد ٩۶

بنشین کنارم و فقط گوش کن در اعماق وجودم طوفانی از آرامش را. گوش کن اما به کلاغ های سیاه ((چشم سفید)) نگو که خبر میبرند. نگذار کسی بفهمد سهم من طوفان است و سهم تو آرامش فقط خوشحال باش که باهم شده ایم طوفانی از آرامش

عضو چت اورداپ
chesh_sefid
chesh_sefid
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 13 آبان 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
chesh_sefid
آخرین حضور: 12 شهريور 96
موزیک مورد علاقه chesh_sefid


تشکر و قدردانی رسمی chesh_sefid

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده chesh_sefid