جاذبه سیاحتی و زیارتی البرز

کلیه این اطلاعات توسط اعضای سایت Ordup.Com ثبت شده. اگر ایرادی محتوای مطالب میبینید شما نیز میتوانید آنرا اصلاح کنید.

کرج

ازاماکن زیارتی کرج میتوان از امامزاده ابراهیم،امامزاده احمد،امامزاده محمود،امامزاده پلنگ آباد،امامزاده پیرپیران،امامزاده تقی،امام زاده جعفر،امامزاده چهل دختر،امامزاده حسن،امامزاده حیدر،امام زاده حبیب الله،امامزاده رضی الدین،امامزاده سپهسالار،امامزاده سلیمان،امامزاده سیدابراهیم،امامزاده شاهزاده حسین،امام زاده شاهزاده عسگری،امامزاده طاهر،امامزاده عبد...

معرفی کامل کرج

بازار کرج

آب و هوای کرج

مکان های دیدنی کرج

فرهنگ و آداب و رسوم کرج

سوغات و صنایع دستی کرج

عکس کرج

ساوجبلاغ

چت اورداپ

ازاماکن زیارتی ساوجبلاغ میتوان از امامزاده اسماعیل،امامزاده بی بی قزلر،امامزاده بی بی سکینه،امامزاده برهان الدین،امامزاده زید،امامزاده پیرجمشید،امامزاده جواد،امامزادگان چهل دختر،امامزاده حسن بی زکریا،امامزاده حمزه،امامزاده زکریا،امامزاده سیدعلاءالدين،امامزاده سيدضياءالدين،امامزاده شیخ حسین،امامزاده مطهر،امامزاده ظاهرالدین،امام زاده علی بن صالح،امام...

معرفی کامل ساوجبلاغ

بازار ساوجبلاغ

آب و هوای ساوجبلاغ

مکان های دیدنی ساوجبلاغ

فرهنگ و آداب و رسوم ساوجبلاغ

سوغات و صنایع دستی ساوجبلاغ

عکس ساوجبلاغ

نظرآباد

تنها اثر تاریخی نظرآباد تپه تاریخی ازبکی است که متعلق به حکومت ساسانیان بوده است.
[pic:116348]...

معرفی کامل نظرآباد

بازار نظرآباد

آب و هوای نظرآباد

مکان های دیدنی نظرآباد

فرهنگ و آداب و رسوم نظرآباد

سوغات و صنایع دستی نظرآباد

عکس نظرآباد

طالقان

چت اورداپ

ازامکان زیارتی طالقان میتوان از امامزاده قاضی میرسعید،امامزاده هارون،امامزاده یوسف،امامزاده ابراهیم،امامزاده بی بی سکینه،امامزاده پیر جمشید،امامزاده حسن بن زکریا،امامزاده موسی،امامزاده سلیم،امامزاده سیدعلاءالدین،امامزاده شرف الدین،امامزاده زید،امامزاده حمزه،امامزاده عبدالله و امامزاده سید ضیاءالدین نام برد.ازاماکن تفریحی وجاذبه های گردشگری طا...

معرفی کامل طالقان

بازار طالقان

آب و هوای طالقان

مکان های دیدنی طالقان

فرهنگ و آداب و رسوم طالقان

سوغات و صنایع دستی طالقان

عکس طالقان