شبکه اجتماعی استان کرمانشاه

چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١ ساعت قبل
ﻣﯿﮕﻦ : "ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ "
.
.
.
.
.

.
ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻑ ِ ﺗﻮﯼِ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻮﯼِ
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﻫﺎ
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﯿﻢ ، والا
فردین_ستاره ١ دقیقه قبل

پونه یه دونه زارت من به این خاطر گفتم که بری کتابخونه که ملت نرن کتابخونه امیر

امیر 464 ١١ دقیقه قبل

تازه فهمیدم من واسه چی هر روز میرم داروخانه

پونه يه دونه ١۴ دقیقه قبل

اگه برم بشینم تو کتابخونه که دیگه تو کلا نقل مکان میکنی به کتابخونه

فردین_ستاره ۵۵ دقیقه قبل

پونه برو بشین توی کتابخونه

پونه يه دونه ۵۶ دقیقه قبل

پویا 15 ۵٧ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با Grand mother
Grand mother از کرمانشاه ٧ ساعت قبل


چت اورداپ


یه سوال همه ملت اورداپ به این نتیجه رسیدن که من مهربانم یا نه هنوز؟
یعنی باید بیشتر تلاش کنم که بفهمید من خیلی مهربان هستم
آیا نیاز به تلاش بیشتر هست
غزل19 ٧ دقیقه قبل

مامان بزرگ تو ماهی

امیر 464 ٩ دقیقه قبل

shenya ١۴ دقیقه قبل

خواهری من هم مهربووووووووووووووووووووووووونه هم خوووووووووووووشگل و خانوم

grand mother ۵ ساعت قبل

آهو مرسی

آهو26 ۶ ساعت قبل

grand mother ۶ ساعت قبل

فدات هیلیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با Grand mother
Grand mother از کرمانشاه ٧ ساعت قبل♥همیشه گمان می کردم که عشق دروغ است تا آن که تو آمدی♥
ازخداوند سپاسگزارم برای اعطای تو به من عشق من
تو خانه ات را یافتی اینجاست کنارمن
ومن اینجا درکنارت هستم
حالا اجازه بده تاتو را با چیزی آشنا کنم
تو دریچه قلبم را گشودی
من همیشه فکرمیکردم عشق دروغ است
اما همه چیز تغییر کرد وقتی تو آمدی
وحالا کلماتی هست که میخوام برات بازگو کنم
برای باقی زندگی ام کنار تو خواهم ماند
درکنارت خواهم ماندصادقانه و واقعی
تاپایان زندگی ام دوستدار تو خواهم ماند
دوستدارتو
برای باقی زندگی ام
درمیان روزها و شب ها
از خداوندسپاسگزارم که چشمهایم را گشود
واز حالا تا ابد
من به تو تعلق دارم
دراعماق وجودم می دانم که
وقتی به تو فکر میکنم احساس خوشبختی می کنم
واز خدا میخواهم هر آنچه را که انجام میدهم برکت دهد
توهمسردوست همت ونیروی من هستی
ودعا می کنم دربهشت هم درکنارهم باشیم
حالا در آخر من خودرا پیداکرده ام و احساس میکنم که نیرومند هستم
آری و زمانی که آمدی همه چیز تغییر کرده
وحالا کلماتی هست که میخوام برات بازگو کنم
برای باقی زندگی ام کنار تو خواهم ماند
درکنارت خواهم ماندصادقانه و واقعی
تاپایان زندگی ام دوستدار تو خواهم ماند
دوستدارتو
برای باقی زندگی ام
درمیان روزها و شب ها
از خداوندسپاسگزارم که چشمهایم را گشود
واز حالا تا ابد
من به تو تعلق دارم
دراعماق وجودم می دانم که
وحالا تواینجا هستی اینجا در برابر من
من به شدت احساس عاشقی می کنم
وبا قطعیت وبا صدای بلند خواهم خواند
تا ابد تو را دوست خواهم داشت
برای باقی زندگی ام کنار تو خواهم ماند
درکنارت خواهم ماندصادقانه و واقعی
تاپایان زندگی ام دوستدار تو خواهم ماند
دوستدارتو
برای باقی زندگی ام
درمیان روزها و شب ها
از خداوندسپاسگزارم که چشمهایم را گشود
واز حالا تا ابد
من به تو تعلق دارم
دراعماق وجودم می دانم

تقدیم به زوجهای اورداپ مخصوصا" زوجهای درختم
دلارام0077 ٧ ساعت قبل

وتقدیم ب تنهاهای درخت.اماواقعاقشنگه.فدایی داری نفسم

سسسسسس ٧ ساعت قبل

like faravan

عضو چت اورداپ
چت کردن با Grand mother
Grand mother از کرمانشاه ۵ اسفند ٩۵


چت اورداپ


وقتی دلارام مامان برای اولین بار لاک زد برای خودش
دلارام0077 ٨ ساعت قبل

منم.کاشکی زودتربیان

grand mother ٨ ساعت قبل

جای همه شون سبز دلم تنگ شده

دلارام0077 ٨ ساعت قبل

بله ک همه خوبن.یدونن

grand mother ٨ ساعت قبل

دلارام همه بچه های من خوبن فقط گاهی شیطون میشن فدای 11تا دخترم و تک پسرم

فردین_ستاره ٨ ساعت قبل

دلارام من بلد نیستم پاک کنم چی درای میگی؟

دلارام0077 ٨ ساعت قبل

اقافردین کامنتاروپاک نکن بنازم صبرتو

عضو چت اورداپ
چت کردن با Grand mother
من و خانواده مجازیم

متن آهنگ حامد همایون مردم شهر

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مالو

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یکبار نه ده بار که صدبار به ایمان و تواضع بنویسید که خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست

خدا هست و خدا هست و خدا هست

امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشیدودر شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مالو

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است

مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصیدو بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

برقصید و بخندید

برقصید و بخندید
تقدیم به خانواده مجازی من
grand mother ٧ ساعت قبل

بهنام راست میگی من خیلی میگم من فدای دوستان

naghme ٧ ساعت قبل

آبجیم

دلارام0077 ٨ ساعت قبل

نفسی

هستی 088 دیروز

بهنام 22 دیروز

تقدیم به من

مهسا 29 دیروز

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان کرمانشاه
چت روم های شهرهای کرمانشاه
دانشجویان فنی و حرفه ای کرمانشاه
دانشجویان علوم ریاضی و فنی کرمانشاه
دانشجویان علوم تجربی کرمانشاه
دانشجویان علوم انسانی کرمانشاه
دانشجویان هنر کرمانشاه
دانشجویان زبان های خارجی کرمانشاه