شبکه اجتماعی استان کرمانشاه

  چت کردن با زئووس0831
زئووس0831 از کرمانشاه ١ ساعت قبل
من گوشیمو میزنم شارژ
ی مدت نیستم یوزرم پارکه
مزاحمت ایجاد نکنین براش چشم و گوش بستس چیزی یادش ندین

ساعت ۷ میام شرکت تا برمیگردم فقط اینجام . برا اول بار یکم برم ب کارم برسم
بیگ بای
دنیا000001 ١ ساعت قبل

بد جا پارک کردی جریمه شدی شاکی نشیااااا

عضو ارشد
  چت کردن با زئووس0831
زئووس0831 از کرمانشاه ٢ ساعت قبل
با سلام ..
مدتی بی بهره بودم از این مسئله و کلا حواسم بهش نبود...

معرفی میکنم این شما و این شکلک مختص خودم ...

محمدرضاا ١ ساعت قبل

من ک خطرناکم هرکی بهم پیچید دورخودش گره خورد اما تو بی سیبیل خطرناکتری چون ..................

دنیا000001 ٢ ساعت قبل

مهسا 29 ٢ ساعت قبل

reza rezaei ٢ ساعت قبل

اینم مخصوص من

زئووس0831 ٢ ساعت قبل

مملی من خطرناکم یا تو لامصصصصببب ... دورت باید نوار زرد کشید

محمدرضاا ٢ ساعت قبل

یه شکلک بی سیبیل بزار دنگستر

عضو ارشد
  چت کردن با زئووس0831
زئووس0831 از کرمانشاه ٢ ساعت قبل
دنیا الان داری حال میکنی با امکاناتت؟؟


خودش کامنت میده ، خودشم پاکش میکنه
reza rezaei ٢ ساعت قبل

امید الان پستت پاک میشه مهسا چقد امتیاز میخوای؟

مهسا 29 ٢ ساعت قبل

فدا سرش ....برازندشه ...بزار حال کنه

reza rezaei ٢ ساعت قبل

اومدم اینو بگم

عضو ارشد
  چت کردن با زئووس0831
زئووس0831 از کرمانشاه ١٣ ساعت قبل


چت اورداپدکتر احمد شاملو
مهسا 29 ٢ ساعت قبل

یه لحظه ترسیدم..زیوس و بیکینی زیر آفتابو

زئووس0831 ٢ ساعت قبل

گندم خدا از بزرگواری کمت نکنه دسی تو افتاب پیدا کن من خودم با بیکینی برات زیرش راه میرم

desperado ١٣ ساعت قبل

برادر باس خطتتو بزارم جلو آفتاب راه بره

gandomi ١٣ ساعت قبل

زئوس نگران شکلک نباش به بزرگواری خودمون میبخشیمت

زئووس0831 ١٣ ساعت قبل

آسنات اجی چشات نمیبینه ؛ دهنتو وا کن

اندرس ١٣ ساعت قبل

کامنت پایین شکلک سبزه اشتباه شد

عضو ارشد
  چت کردن با زئووس0831
زئووس0831 از کرمانشاه ١٢ ساعت قبل
مهسا 14.5
مگه تو فردا کار و زندگی نداری
این وقت شب تک و تنها اومدی اینجا چیکار
زئووس0831 ٢ ساعت قبل

اینجا بازم لازم دونستم بگم : ای (باصدا)

مهسا 29 ٢ ساعت قبل

اولا تنها نیومدم با بادیگاردام اومدم دوما یادم رفت خروج بزنم سوما ...14.5 خودتی

عضو ارشد
اعضای برتر استان کرمانشاه
چت روم های شهرهای کرمانشاه
دانشجویان فنی و حرفه ای کرمانشاه
دانشجویان علوم ریاضی و فنی کرمانشاه
دانشجویان علوم تجربی کرمانشاه
دانشجویان علوم انسانی کرمانشاه
دانشجویان هنر کرمانشاه
دانشجویان زبان های خارجی کرمانشاه