شبکه اجتماعی استان بوشهر

چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز
فهمیده ام که برای ثابت قدم ماندن در زندگی

باید فقط با دو نفر تکلیفت را روشن کنی :

با خدا و با خودت
عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز
مث گوشی نوکیا هستم همه از من تعریف میکنن

ولی هیشکی حاضر نیست منو بخره !
**محمدرفیع5955** دیروز

از مد افتاده خب ولی شما ...

پسرک معتاد دیروز

پس یکم مهلت بده تا قلکمو بشکنم ببینم چقدی توشه

کیمیا ا دیروز

نسیه ممنوع

پسرک معتاد دیروز

من میخوام بخرم پول ندارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز
وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش

به لبخند بین حرف هایش

به سبک ادای کلماتش!

به شیوه ی راه رفتنش، نشستنش

به چشم هاش خیره شو!

دستهایش را به حافظه ات بسپار

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که

حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند
**محمدرفیع5955** دیروز

وقتی کسی در کنارت هست، خوب نگاهش کن به تمام جزئیاتش

پسرک معتاد دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز
همیشه خودت باش،

خودت را ابراز کن،

به خودت ایمان داشته باش؛

به دنبال شخصیتی موفق نباش که از آن تقلید کنی.

بروس لی
**محمدرفیع5955** دیروز

همیشه خودت باش،

پسرک معتاد دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیمیا ا
کیمیا ا از بوشهر دیروز
حسرت واقعی رو وقتی می خوری

که ببینی به اندازه سنت

زندگی نکردی
عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان بوشهر
چت روم های شهرهای بوشهر
دانشجویان فنی و حرفه ای بوشهر
دانشجویان علوم ریاضی و فنی بوشهر
دانشجویان علوم تجربی بوشهر
دانشجویان علوم انسانی بوشهر
دانشجویان هنر بوشهر
دانشجویان زبان های خارجی بوشهر