در کدام آیه قرآن 6بار کلمه الله آمده است؟

در کدام آیه قرآن 6بار کلمه الله آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی