احتمال ابتلا به کمر درد در افراد ..... دو برابرافراد عادی است

احتمال ابتلا به کمر درد در افراد ..... دو برابرافراد عادی است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی