طولانی ترین بمباران تاریخ طی 100 سال گذشته در چه شهری اتفاق افتاد؟

طولانی ترین بمباران تاریخ طی 100 سال گذشته در چه شهری اتفاق افتاد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی