درخت زیتون بصورت عادی چند سال عمر میکندم؟؟؟

درخت زیتون بصورت عادی چند سال عمر میکندم؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی