روستای کوپر در کدام استان قراردارد؟

روستای کوپر در کدام استان قراردارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آذربایجان غربی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی