کدام نخست وزير لايحه ي کاپيتولاسيون را به تصويب مجلس رساند؟

کدام نخست وزير لايحه ي کاپيتولاسيون را به تصويب مجلس رساند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی