قدیمی ترین پل زنده ایران مربوط به دوره ساسانی در کدام شهر قرار دارد؟

قدیمی ترین پل زنده ایران مربوط به دوره ساسانی در کدام شهر قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی