کدام خوشنویس معروف عهد تیموری خط نستعلیق را ابداع نمود.(دانا80)

کدام خوشنویس معروف عهد تیموری خط نستعلیق را ابداع نمود.(دانا80)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی