نام اولین بازیکن آسیایی که در فینال جام باشگاه های اروپا بازی کرد؟

نام اولین بازیکن آسیایی که در فینال جام باشگاه های اروپا بازی کرد؟

تاکنون 16 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • علی دایی(هامبورگ) (13 نفر)
  • علی دایی(هرتابرلین) (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی