علی پروین در چه تاریخی با خرید امتیاز تیم اکباتان تهران، رسما مدیریت و اداره این تیم را بر عهده گرفت؟

علی پروین در چه تاریخی با خرید امتیاز تیم اکباتان تهران، رسما مدیریت و اداره این تیم را بر عهده گرفت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی