این ضرب المثل مال کدام کشور است؟پول گوش ندارد،ولی میشنود.

این ضرب المثل مال کدام کشور است؟پول گوش ندارد،ولی میشنود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی