سوکر در جام جهانی 1998 با چن گل آقای گل شد؟

سوکر در جام جهانی 1998 با چن گل آقای گل شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی