چطور می‌شود چهارنفر زیر یك چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟

چطور می‌شود چهارنفر زیر یك چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی