سنگین ترین شکست پرسپولیس در یک دهه اخیر درمقابل کدام تیم بود

سنگین ترین شکست پرسپولیس در یک دهه اخیر درمقابل کدام تیم بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی