طولانی ترین دوره حاملگی مربوط به کدام پستاندار است؟

طولانی ترین دوره حاملگی مربوط به کدام پستاندار است؟

تاکنون 34 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نهنگ (17 نفر)
  • فیل (12 نفر)
  • اسب آبی (3 نفر)
  • کانگورو (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

  • 2nya
  • ٢٩ فروردين ٠٣
  • arman
  • ٢٧ فروردين ٠٣
  • arman
  • ٢۵ فروردين ٠٣