رفاقت کدوم دو عضو قشنگ تره؟

رفاقت کدوم دو عضو قشنگ تره؟

تاکنون 36 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عمو ستار و آذر خانم (13 نفر)
  • لیدا و مریم (8 نفر)
  • چمن و یاسمین (8 نفر)
  • آسنات و سحر (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی