کدام نخست وزیر لایحه ی کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند؟

کدام نخست وزیر لایحه ی کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی