من آن شمع پیه سوزم که محبوبم که منشورم

من آن شمع پیه سوزم که محبوبم که منشورم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی