آداب حضور در شبکه های اجتماعی اورداپ چیست ؟

آداب حضور در شبکه های اجتماعی اورداپ چیست ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • به افراد ناشناس اعتماد نکنید بهترین دوست خانواده هستن (1 نفر)
  • زیر هر پستی مجبور نیستیم کامنت بزنیم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی