واوا و گارینشا مهاجمان کدام تیم در جام جهانی 1962 شیلی بودن که جز گلزنان برتر قرار گرفتن؟ آبتین زلزله

واوا و گارینشا مهاجمان کدام تیم در جام جهانی 1962 شیلی بودن که جز گلزنان برتر قرار گرفتن؟ آبتین زلزله

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی