سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی