کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی