برنده پر گل ترین ال کلاسیکو.رئال بود یا بارسا؟؟؟؟ و با چه نتیجه ای به پایان رسید؟؟؟

برنده پر گل ترین ال کلاسیکو.رئال بود یا بارسا؟؟؟؟ و با چه نتیجه ای به پایان رسید؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی