در جمله(پدیده مشهد از پرسپولیس6تا گل نخورد ولی پدیده تهران6تا خورد)منظور از پدیده تهران چیست؟

در جمله(پدیده مشهد از پرسپولیس6تا گل نخورد ولی پدیده تهران6تا خورد)منظور از پدیده تهران چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی