خطوط قرمز در پنجره Disk Defragmenter در ویندوز XP به چه معناست؟

خطوط قرمز در پنجره Disk Defragmenter در ویندوز XP به چه معناست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی