ترکیب کدام دو کلید باعث کپی شدن فایل ها و پوشه ها می شود؟

ترکیب کدام دو کلید باعث کپی شدن فایل ها و پوشه ها می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی