کارگردان فیلم the dark knight کیست؟

کارگردان فیلم the dark knight کیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کریستوفر نولان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی