در لیگ 92-93 علی کریمی در کدام تیم است ؟

در لیگ 92-93 علی کریمی در کدام تیم است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی