ضرب المثل شکر آب شدن کنایه از چیست

ضرب المثل شکر آب شدن کنایه از چیست

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آمدن (6 نفر)
  • شکر در اب حل شدن (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی